12 juli 2023

Multifunctionele accommodaties (MFA's) winnen aan populariteit als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen en dragen bij aan leefbare en vitale wijken, dorpen en kernen. Het streven naar duurzame huisvesting voor een MFA is om verschillende redenen belangrijk. Bij het plannen van nieuwbouw of renovatie moeten echter zorgvuldige afwegingen worden gemaakt, aangezien verschillende oplossingen elkaar kunnen tegenwerken. 

Verander de spelregels met een duurzame, multifunctionele accommodatie: minimaliseer energiekosten, maximaliseer bezetting en creëer een betere omgeving voor iedereen. Martijn van Gemert

Duidelijke visie is de beste start 

Het ontwerpen van een MFA is een complex proces waarbij het van essentieel belang is om van tevoren een duidelijke gezamenlijke visie en uitgangspunten te definiëren, evenals de juiste verdeling van verantwoordelijkheden. We moeten bepalen welk niveau van duurzaamheid we nastreven en wat financieel haalbaar is. 

Er zijn methodieken zoals GPR Gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) die een integrale aanpak en afweging bieden op vijf aspecten van duurzaam bouwen: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Het is belangrijk om op elk van deze aspecten goede afwegingen te maken en rekening te houden met de specifieke context van het project.

Het is belangrijk om deze uitgangspunten tijdens het proces vast te houden en te monitoren, aangezien dit onnodige vertraging en extra kosten voorkomt. Daarom moeten we voorafgaand aan het ontwerpproces de juiste stappen doorlopen om een soepel proces te kunnen doorlopen.

Levensduur

Bij elke investering moeten we ook rekening houden met de levensduur van het gebouw. Bouwen we voor 20, 50 of zelfs 100 jaar? Deze keuze heeft aanzienlijke gevolgen voor de milieubelasting en de terugverdientijd van investeringen. Houtbouw is bijvoorbeeld aanvankelijk milieuvriendelijker dan beton, maar we moeten ook rekening houden met de levensduur en onderhoudskosten van een gebouw. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat een gebouw daadwerkelijk 100 jaar kan worden gebruikt. Deze keuze hangt ook samen met de flexibiliteit van het ontwerp. Hoe kunnen we gebouwen hergebruiken voor andere doeleinden? Op dit gebied is nog veel te leren en valt er veel winst te behalen.

Door vanaf het begin duidelijke uitgangspunten vast te stellen en te streven naar een duurzaam ontwerp met een passende levensduur, kunnen we efficiëntie, milieuvriendelijkheid en flexibiliteit bevorderen in het ontwerpproces van een MFA.

Door zorgvuldige overwegingen kunnen we streven naar duurzame MFA’s die voldoen aan de behoeften van de samenleving en bijdragen aan een betere toekomst. Martijn van Gemert

Duurzame en gezonde MFA’s

Hoewel er uitdagingen en complexiteiten zijn bij het streven naar duurzaamheid in MFA's, bieden deze ook kansen voor creatieve oplossingen en verbeteringen. Het is essentieel om een integrale aanpak te hanteren, waarbij afwegingen worden gemaakt op basis van verschillende duurzaamheids­aspecten, zoals energie-efficiëntie, milieu-impact en gebruikerswelzijn. 

Gasloos

Het streven naar duurzaamheid in MFA's houdt ook rekening met de transitie naar een gasvrije samenleving en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Het kan uitdagend zijn om geschikte oplossingen te vinden, vooral in gebieden waar het elektriciteitsnet overbelast is. Het is belangrijk om te blijven zoeken naar innovatieve en haalbare alternatieven om aan de duurzaamheidsdoelen te voldoen.

Gebruikerswelzijn

Naast duurzaamheid is ook welzijn een belangrijke factor om te overwegen bij het ontwerpen van MFA's. Een omgeving met natuurlijke materialen, groene daken en groene wanden draagt bij aan het welzijn van mensen. Er is een groeiende erkenning dat welzijn een prominente rol moet spelen bij besluitvormingsprocessen.

Gezondheid

Het is belangrijk om bij het streven naar duurzaamheid in MFA's ook aandacht te besteden aan gezondheid. Het binnenklimaat, ventilatie-eisen en de invloed ervan op de gezondheid en prestaties van gebruikers zijn cruciale aspecten om in overweging te nemen. Flexibiliteit in het gebouwontwerp, zoals de mogelijkheid om ramen te openen voor frisse lucht, kan het welzijn en comfort van mensen bevorderen.

Fluctuerende bezoekersaantallen

De fluctuerende bezoekersaantallen in scholen en MFA’s is een punt van aandacht. De behoefte aan koeling, verwarming en ventilatie varieert sterk gedurende de dag en week. Het is onrealistisch en kostbaar om te streven naar perfectie op elk moment. Een gebalanceerde benadering waarbij budget en kosten in overweging worden genomen is noodzakelijk.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug