18 juli 2019

In mei heeft Rothuizen architecten een visiepresentatie gehouden voor de nieuwbouw van de Bossche Vakschool. De architect heeft bij zijn visie rekening moeten houden met oplossingen ten aanzien van een functionele en capacitieve flexibiliteit. Denk aan meer of minder leerlingen, uitbreidbaarheid met bedrijfs­ruimten (al dan niet commercieel) bij de profiel­omgeving ten behoeve van de bij dat profiel passende bedrijven, inpassing van nieuwe leerbedrijven met een andere opzet, samenwerking met bedrijven.

Er lag een uitgebreid Programma van Eisen met als belangrijke thema’s zichtbaarheid en verbinding. Niet alleen binnen de school en tussen de verschillende afdelingen onderling, maar ook met de buren (Helicon), de wijk en het bedrijfsleven. ‘Iedereen mag voorin de bus zitten’; met deze metafoor komt Rothuizen tegemoet aan het thema zichtbaarheid als Vakschool. Rothuizen gaat uit van een groot voorplein dat het schoolterrein veel opener naar de stad maakt en geeft alle mogelijkheden om eventueel in de toekomst te gaan samenwerken met Helicon.
De nieuwbouw wordt zodanig gepositioneerd en gefaseerd gebouwd, dat de school tijdens de bouw in bedrijf kan blijven.
Na de zomer zal gestart worden met het Voorontwerp.

Wij ondersteunden de Bossche Vakschool in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Daarnaast verzorgen wij het projectmanagement van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug