Huisvesting voor speciaal onderwijs is echt speciaal.

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben. Het is belangrijk om te onderkennen dat de huisvesting voor speciaal onderwijs speciaal is. Niet elk gebouw is hiervoor geschikt. De leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben, hebben het vaak al lastig genoeg. Met de juiste huisvesting kan de aandacht goed gestuurd worden, zonder storende afleiding of onnodige prikkels. Goede huisvesting vraagt echter wel de nodige aandacht. Zeker als je bedenkt dat speciaal onderwijs niet één doelgroep is, maar uit een aantal verschillende doelgroepen bestaat. 

In de cursus ‘Hoe bouw ik een (V)SO-school?’ nemen wij u mee in de vraagstukken die u tegen zult komen bij uw huisvestingstraject voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit varieert van vraagstukken in de beginfase (zoals SO in het Integraal Huisvestingsplan en de financiering van huisvesting) tot zeer concrete vraagstukken zoals manieren om in het ontwerp van een nieuw schoolgebouw optimaal rekening te houden met de behoeften van leerlingen.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit meerdere modules. In de eerste module komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de organisatie, normering en financiering van (V)SO-huisvesting, waaronder ook samenwerken in één gebouw. Vervolgens zal dieper ingegaan worden op het definiëren van een huisvestingsproject, zoals het omschrijven van specifieke eisen en manieren om huisvesting op maat te creëren. 

Q&A en kennismaking op locatie

Voor het fysieke deel van de cursus organiseren we een Q&A en kennismaking op locatie. Het doel van deze bijeenkomst is om dieper in te gaan op de kennis die is opgedaan. U kunt tevens uw eigen casus inbrengen en bespreken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor bestuurders, directeuren en locatie- of facilitair managers van onderwijsinstellingen en managers onderwijshuisvesting van gemeenten.


Interesse of aanmelden?

Neem dan contact op met:

Bel me terug