21 juni 2023

Goed (na)isoleren is de standaard; op veel daken liggen zonnepanelen, nieuwe gebouwen hebben zelden nog een gasaansluiting en energieneutraal bouwen is inmiddels steeds vaker de norm. De grote uitdaging waar we nu voor staan is de transitie naar circulair bouwen. De overstap naar biobased of hergebruikte materialen, een focus op losmaakbaarheid en modulariteit, en natuurlijk het vastleggen van al deze informatie in een materialenpaspoort. Circulariteit is echter niet een doel op zich, maar een strategie om te ontwerpen voor toekomstbestendigheid, waarbij we zorgvuldig en bewust omgaan met de grondstoffen die we hebben. Maar waar begin je?

Mooi om samen de transitie naar circulair bouwen te versnellen.

Gezamenlijke toetssteen

Wij geloven dat ambities op het gebied van circulariteit de grootste kans van slagen hebben als ze worden vastgelegd in een concrete visie. En dat begint met het stellen van vragen. Waarom vind ik circulariteit belangrijk? Wat levert het mijn organisatie op? Welke ambities passen bij mijn team en de organisatie? De antwoorden vertaal je vervolgens naar een ambitiedocument, met daarin een aantal concrete en meetbare standpunten. Samen vormen die standpunten jouw circulaire spelregels, op basis waarvan je de te maken projectkeuzes kunt toetsen. Door de stakeholders bij de totstandkoming hiervan te betrekken ontstaat een gedeelde visie en een breed draagvlak. Zo is het vastgestelde ambitieniveau vanaf dag één voor alle betrokkenen helder. Hierna is het uitdagend om die lat tijdens het proces nog een stukje hoger te leggen.

Praktijkvoorbeeld Krimpenerwaard

Door middel van onze workshop Visie op circulariteit daagden we de gemeente Krimpenerwaard uit om naast duurzaamheidsambities ook hoge ambities voor circulariteit na te streven. Zo werden de eerste stappen gezet om concreet toe te werken naar een circulair gebouw. Het opgeleverde ambitiedocument vormt de basis voor de hele projectorganisatie. Zo ook voor de architectenselectie. De gekozen architecten erkennen het belang van het aan de voorkant hebben en vastleggen van een hoge ambitie: ‘Dit helpt bij het creëren van een teamgevoel en het nastreven van een gezamenlijk doel.’ 

Bij de afronding van het Voorontwerp ontvingen we vanuit een brede vertegenwoordiging van de gemeente Krimpenerwaard complimenten voor de manier waarop de circulaire ambities in het ontwerp zijn geland en over de aanvullende ambities die zijn gesteld voor de volgende ontwerpfase. Mooi om samen die transitie naar circulair bouwen weer een beetje te versnellen.

Maak de cirkel rond

Is jouw organisatie er klaar voor om écht aan de slag te gaan met circulaire ambities? Begin dan met het maken van een eigen, breed gedragen visie en een ambitiedocument. Wist je trouwens dat een circulaire ontwerpstrategie ook bijdraagt aan een prettig werk­ en leerklimaat? Zo heeft het toepassen van biobased materialen een positieve impact op het welbevinden van gebouwgebruikers, en dus ook op productiviteit en ziekteverzuim. Daarmee is de cirkel weer rond!

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2023.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug