17 januari 2023

Slim inkopen nieuwbouw bedrijfspand is essentieel

Maar hoe doe je dat? Er zijn immers ontzettend veel verschillende marktpartijen die allemaal net weer een andere propositie hebben. En hoe maak je de juiste afweging in het doolhof van de vele verkoopverhalen? Zeker als er weinig ervaring is met grootschalige bouwprojecten.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat opdrachtgevers onvoldoende bewust beginnen met een strategische visie bij de aanvang van een groot investeringsproject en starten met enkele kleine studies uitgevoerd door bekende partijen uit de omgeving. Als er uiteindelijk groen licht komt voor het project, dan kabbelt het project verder en worden te vaak onvoldoende doordachte contracten gesloten.

In de visie van HEVO kan dit slimmer en anders. De start en basis van een groot investeringsproject, zoals de nieuwbouw van een omvangrijk bedrijfspand, is een gedegen haalbaarheidsstudie met een integrale businesscase. HEVO heeft hier de Business2Flow-propositie voor, waarin de optimale bedrijfshuisvesting wordt geprogrammeerd. 

De optimale bedrijfshuisvesting vereist daarbij:

  1. Efficiënte processen.
  2. Optimale logistiek.
  3. Groei kunnen faciliteren.
  4. Veilige en gezonde werkomstandigheden voor uw medewerkers.

Vanuit de analyse van het primaire proces wordt de optimale lay-out bepaald.

HEVO primaire processen

Als de businesscase positief is, de grond beschikbaar is en er groen licht komt voor het investerings­project, dan is het noodzakelijk om de wensen, ambities en eisen eenduidig te formuleren in een ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen. Dit document is de basis voor het verdere proces en moet dus ‘staan als een huis’. In dit stadium wordt ook bepaald wat de beste aanpak en strategie is om de nieuwbouw te gaan ontwerpen en te realiseren en welke bouworganisatievorm daarbij hoort. 

Voor organisaties die niet gewend zijn aan bouwprocessen en/of niet de tijd hebben om hier intensief mee bezig te zijn is het vaak een goede insteek om te kiezen voor een integrale aanpak waarbij ontwerp en bouw in één keer gecontracteerd worden bij een gespecialiseerde aannemer. Dit kan in een turnkey-contract, maar ook volgens de Uniforme Aanbestedingsvoorwaarden Geïntegreerde Contracten (UAV-GC). Hierbij krijgt de opdrachtgever een hoge mate van zekerheid en garanties op de prestaties van het te realiseren gebouw. De bekende faalkosten uit de bouwsector komen hierbij niet ten laste van de opdrachtgever.

Een meer traditionele werkwijze, waarbij met een architect en een ontwerpteam het plan wordt uitgewerkt en vervolgens wordt aanbesteed, of een samenwerking in bouwteam behoort ook tot de mogelijkheden. De voor- en nadelen van de diverse methoden moeten goed afgewogen worden en een bewuste keuze is essentieel. De (juridische) consequenties van deze keuze kan namelijk jarenlang effecten hebben als onvoldoende duidelijk is wie aansprakelijk is voor specifieke problemen. Daarbij is het adagium ‘bezint eer ge begint’ nog steeds sterk van toepassing. De samenwerking met een deskundige partij voor de begeleiding van dit gehele proces is daarbij ook vanzelfsprekend.
HEVO bespreekt graag met u wat de mogelijkheden zijn in de aanpak van uw bouwplannen.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug