Business2Flow

Het ontwikkelen van duurzame en inspirerende bedrijfshuisvesting door Business2Flow.

Om uw organisatie optimaal te laten functioneren heeft u naast een goed team en efficiënte werkprocessen ook passende bedrijfshuisvesting nodig. Huisvesting waarin u de ruimte heeft voor uw (productie)activiteiten, met voldoende opslag­mogelijkheden en een efficiënte stroom van producten en mensen. Waarbij de veiligheid van uw mensen en producten gewaarborgd is en ook voldoende beveiligd. Maar dat is in een tijd waarin personeel steeds moeilijker te vinden is niet genoeg. Uw nieuwe huisvesting moet ook echt duurzaam en gezond zijn, zodat het prettig is om hierin te werken. 

De optimale bedrijfshuisvesting vereist:

  1. Efficiënte processen.
  2. Optimale logistiek.
  3. Groei kunnen faciliteren.
  4. Veilige en gezonde werkomstandigheden voor uw medewerkers.

Wij helpen organisaties met het ontwikkelen van duurzame en inspirerende bedrijfshuisvesting. Daarvoor hebben wij Business2Flow ontwikkeld. Op basis van uw primaire proces wordt, in het ontwerpproces van grof naar fijn, de optimale lay-out bepaald van de schaalniveaus terrein, gebouw, productielijn en werkplek. In het primaire proces staat de ‘material FLOW’ centraal. De doorlooptijd dient zo kort mogelijk te zijn en de lean-prinicipes zijn leading in te maken keuzes voor het productie- en logistieke concept.

De kantooromgeving wordt opgezet volgens het Office2Flow-concept, waarbij ook uw mensen ‘in flow’ hun werk doen.

Positieve businesscase

Samen met onze experts wordt inzichtelijk gemaakt hoe u aan een toekomstbestendig, gezond, circulair, duurzaam en energiezuinig bedrijfsgebouw kunt werken. Ongeacht of het gaat om nieuwbouw, renovatie of transformatie. We beantwoorden samen met u de vraag hoe u een positieve businesscase krijgt en welk duurzaamheidslabel haalbaar is. Daardoor kunt u - samen met onze experts - weloverwogen kiezen voor die toepassingen die echt meerwaarde hebben.

Het gehele proces

Business2Flow gaat verder dan alleen plannen maken. Onze experts begeleiden u in het hele huisvestingstraject: vanaf de haalbaarheid van het eerste idee en het Programma van Eisen, de keuze voor de locatie, het ontwerp, de bouw, de inrichting tot en met de ingebruikname. Wij dragen daar met Risicodragend Projectmanagement de volledige verantwoordelijkheid voor, zodat u zich kunt richten op de hoofdlijnen en op uw eigen werk. 

Ook interessant

Meer weten over Business2Flow?

Neem dan contact op met:

Bel me terug