2 september 2019

Samen met technologiepartner IOTTA zijn sensoren aangebracht die continu de temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-concentratie en geluidsniveaus meten. Ook zijn de bezetting en benutting van alle ruimten en werkplekken inzichtelijk gemaakt middels het IOT-platform van IOTTA. Nieuwe smart workplace-toepassingen worden samen met IOTTA verder ontwikkeld en in onze huisvesting getest en geoptimaliseerd.

Bij de start van het project zijn de kenmerken van de medewerkerspopulatie in beeld gebracht, zoals het interne en externe mobiliteitsprofiel, soorten activiteiten die de medewerkers verrichten en de persoonlijke voorkeuren voor typen werkplekken. Komend jaar wordt regelmatig geïnventariseerd wat de concrete activiteiten zijn van de medewerkers in een tijdsblok, het type werkruimte dat ze daarbij gebruiken en of ze tevreden zijn om effectief hun taken uit te kunnen voeren.

Het onderzoek moet de bouwstenen opleveren om de kwaliteit van de werkomgeving verder te verbeteren ten behoeve van het effectief kunnen functioneren van onze medewerkers en onze organisatie. De leerpunten verwerken wij in de dienstverlening aan onze klanten en de propositie Office2Flow voor kantoorhoudende organisaties. Office2Flow heeft als pijlers het realiseren van een functionele gezonde werkomgeving, een smart en duurzame werkomgeving en een slim proces. In de kern is de doelstelling om de medewerkers en de organisatie optimaal te laten functioneren.

Office2Flow; een werkomgeving die werkt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug