13 september 2022

Nieuwbouwkostenconfigurator

Met deze gratis online tool kunt u inzichtelijk maken wat een nieuw schoolgebouw (PO, VO of (V)SO) kost.

Het is mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen als Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken zoals ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook heeft HEVO inzichtelijk gemaakt wat de stap van bijna energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) kost.

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen

Nieuwbouw

De nieuwbouwvariant van de HEVO-kostenconfiguratoren heeft een eenmalige halfjaarlijkse update gekregen. De naweeën van de COVID-pandemie, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en leveringsproblemen van diverse materialen zorgen voor een uitzonderlijke marktsituatie. Vandaar dat een bijstelling zeer gewenst is gebleken en we hier eenmalig gehoor aan hebben gegeven.

Over de gehele linie zijn fikse prijsstijgingen van zo’n 10% tot 12% zichtbaar.

Daarbij willen we nogmaals benadrukken dat onder andere zaken als (grond)verwerving, bouwrijp maken, sloop, losse inrichting, fasering, rentekosten, startkosten en tijdelijke huisvesting niet zijn opgenomen. Ook kan een langere doorlooptijd of grotere complexiteit van het project voor aanvullende kosten zorgen.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug