14 januari 2020

Leerlingen verschillen qua aard, niveau en tempo in hun ontwikkeling. Bij de inrichting van het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen in niveau en de wijze waarop leerlingen leren. Hiermee wordt passend onderwijs gerealiseerd zoals beschreven in het strategisch beleidsplan van Conexus; het schoolbestuur waaronder De Uitdaging valt.

Nieuw onderwijsconcept

De Uitdaging heeft een nieuw onderwijsconcept toegevoegd aan de bestaande scholen in de omgeving en verzorgt één doorgaande leerlijn aan baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Er wordt gewerkt vanuit centrale leerpleinen. De kinderen van verschillende leeftijden zijn samengebracht in verticale groepen. Onderbouw en bovenbouw zijn daarin gesplitst. Individuele leerdoelen en onderwijs op maat staan in De Uitdaging centraal. De Uitdaging staat in het kort voor efficiënt kwalitatief hoogwaardig ingericht onderwijs. Dat betekent:

  • Onderwijs op maat met behulp van de ‘doelenmuur’.
  • Kinderen zijn eigenaar van het eigen leerproces.
  • De ontwikkeling van een kritisch beoordelingsvermogen staat voorop.
  • De Uitdaging geeft onderwijs aan de hand van 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden via de leerlijn ‘leren’.
Fotograaf: Mike van Schoonderwalt

Onderwijsvisie versus gebouw

Het gebouw heeft een hoofdentree met toegang tot drie leerpleinen. Het gedeelte waarin kinderdagopvang is gesitueerd heeft een eigen entree en is gepositioneerd in de noordgevel. Boven de hoofdentree bevindt zich de teamkamer, een plek waar het team in alle rust kan verblijven maar waar men ook zicht heeft op het speelplein. Het speellokaal op de begane grond bevindt zich in de overgang tussen school en kinderdagopvang, waardoor deze door school, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang kan worden gebruikt. Er zijn ruimten waar leerlingen worden uitgedaagd om te leren, om te ontspannen en om te ontmoeten. De materialen zijn zo gemaakt dat de leerkrachten altijd oogcontact kunnen maken met leerlingen; ze kijken als het ware over de materialen heen. Mobiele apparaten zorgen ervoor dat de leeromgeving veranderd kan worden.

Ruimten maximaal ingezet voor onderwijs

In het gebouw worden alle ruimten optimaal benut. In vergelijking tot traditioneel klassikaal onderwijs is er een beperkt aantal lokalen c.q. ateliers. De beschikbare vloeroppervlakte in het gebouw kent een enorm gunstige bruto-nettoverhouding, waardoor een groot deel van het gebouw 100% voor het onderwijs kan worden ingezet. Er zijn nauwelijks verkeersruimten omdat deze zijn geïntegreerd in de leerpleinen.

De ruimte is maximaal ingezet voor onderwijs.

Buitenonderwijs

De school beschikt over een ruime en veilige daktuin (260 m²) voor buitenonderwijs. De tuin is ingericht met grote bakken waar onder meer groenten en aardbeien worden gekweekt. De speelruimte is contextrijk ingericht en voorzien van vele uitdagingen en is bovendien gerealiseerd met natuurlijke materialen die aansluiten op het gebouw.

Multifunctionele ruimte

De school kent een drietal centrale ruimten die als leerpleinen worden gebruikt waaraan instructieruimten zijn gelegen. Tussen deze leerpleinen is een middenschip gepositioneerd waarin diverse ondersteunende functies als toiletten, keuken, lift en bergingen zijn ondergebracht. Vanuit de leerpleinen is het zicht op de buitenruimte optimaal door de grote glaspartijen. Door deze vernieuwende onderwijsvisie is het maken van gangen overbodig geworden, waardoor deze extra ruimte volledig kan worden ingezet voor het onderwijs. Hoogtepunt is de enorme multifunctionele ruimte op de verdieping. Door de oplopende daklijn ontstaat extra hoogte onder het verlaagd plafond waardoor een optimale ruimtelijke beleving ontstaat. De multifunctionele ruimte wordt omringd door instructieruimten maar biedt vanuit het verhoogde leerpodium bovenal een fantastisch zicht naar buiten. Deze ruimte is eveneens flexibel in te delen en biedt de mogelijkheid om grote vieringen te houden. Gezien het transparante karakter van het gebouw is extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek en een gezond binnenklimaat. Bijzonder is ook de mooie gymzaal, die ook na schooltijd actief wordt gebruikt.

Groei en flexibiliteit

Het gebouw kan in de toekomst aangepast worden aan gewijzigde gebruiksfuncties of onderwijsconcepten doordat wanden flexibel en demontabel zijn. Het aantal leerlingen van Kindcentrum De Uitdaging groeit snel maar met grote open ruimten kan deze groei gemakkelijk en organisch opgevangen worden.

Rol HEVO

HEVO heeft in de vorm van Risicodragend Projectmanagement met een garantie op budget, tijd en kwaliteit een bijdrage geleverd aan de nieuwbouw van Kindcentrum De Uitdaging. HEVO ondersteunde in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de selectie van de landschaps- en interieurarchitecten. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma.

Schooldomein

Dit artikel is gepubliceerd in het blad Schooldomein, januari 2020.

Zie ook ‘Vernieuwend onderwijs in een multifunctioneel kindcentrum met leerpleinen’

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug