Menu

Nieuwbouw kindcentrum in Grote Boel (Waalsprong-Nijmegen)

Kindcentrum De Uitdaging Nijmegen

De Waalsprong groeit en breidt steeds verder uit. Met de nieuwbouw van Kindcentrum De Uitdaging is ingespeeld op de groei van de leerlingenaantallen en de behoefte aan meer diversiteit en verdieping in het onderwijsaanbod. Het kindcentrum biedt ruimte aan basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang (480 leerlingen en 64 plaatsen voor kinderopvang).

Opdrachtgever
Conexus Nijmegen

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Start bouw
Najaar 2018

Oplevering
Eind juni 2019

Architect
Bulkens Architecten Molenhoek

Elektrotechnisch en bouwkundig aannemer
Buko Bouwsystemen Vuren

Wij hebben in de vorm van Risicodragend Projectmanagement (garantie op budget, tijd en kwaliteit) een bijdrage geleverd aan de nieuwbouw van Kindcentrum De Uitdaging. Wij ondersteunden in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de selectie van de landschaps- en interieurarchitecten. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma.

Nieuw onderwijsconcept

De Uitdaging heeft een nieuw onderwijsconcept toegevoegd aan de bestaande scholen in de omgeving. Er wordt gewerkt vanuit centrale leerpleinen. Kinderen worden dus niet verdeeld in traditionele groepen 1 tot en met 8, maar in units. De kinderen van verschillende leeftijden zijn samengebracht in verticale groepen. Onderbouw en bovenbouw zijn daarin gesplitst. Individuele leerdoelen en onderwijs op maat staan in De Uitdaging centraal.

Bij De Uitdaging worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij de school is ook een gymzaal gerealiseerd, waar de school overdag gebruik van kan maken. De nieuwe gymzaal kan buiten schooltijden gebruikt worden door sportverenigingen en omwonenden.

Indeling gebouw

De nieuwbouw heeft twee verdiepingen. De centrale ruimten zijn als leerpleinen ingericht. Er is een podium en ook een groen leerplein op het dak.

Duurzaam

Het gebouw is duurzaam gebouwd. Niet alleen in de vormgeving, maar ook door de keuze voor compacte en flexibele materialen. Toegepast zijn: zonnepanelen, ledverlichting, lagetemperatuurverwarming in combinatie met warmtepompen. De GPR-score is ruim boven de 8.

In de media

Nieuw onderkomen De Uitdaging is cadeautje voor wijk De Grote Boel

Fotografie: Mike van Schoonderwalt
Arno Aarts

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Arno Aarts, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's