Menu

Vernieuwend onderwijs in een multifunctioneel kindcentrum met leerpleinen

Kindcentrum De Uitdaging Nijmegen

In het gebouw van Kindcentrum De Uitdaging zijn een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang ondergebracht. Dit multifunctionele gebouw biedt optimaal ruimte aan vernieuwend onderwijs, er wordt maximaal gebruik gemaakt van onderwijsruimte en er wordt geanticipeerd op leerlingentoename.

Opdrachtgever
Conexus Nijmegen

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Start bouw
Najaar 2018

Oplevering
Eind juni 2019

Architect
B2 Architecten Molenhoek

Elektrotechnisch en bouwkundig aannemer
BUKO Algeco

Wij hebben in de vorm van Risicodragend Projectmanagement (garantie op budget, tijd en kwaliteit) een bijdrage geleverd aan de nieuwbouw van Kindcentrum De Uitdaging. Wij ondersteunden in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de selectie van de landschaps- en interieurarchitecten. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma.

Nieuw onderwijsconcept

De Uitdaging heeft een nieuw onderwijsconcept toegevoegd aan de bestaande scholen in de omgeving en verzorgt één doorgaande leerlijn aan baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Er wordt gewerkt vanuit centrale leerpleinen. De kinderen van verschillende leeftijden zijn samengebracht in verticale groepen. Onderbouw en bovenbouw zijn daarin gesplitst. Individuele leerdoelen en onderwijs op maat staan in De Uitdaging centraal.

Indeling gebouw

In het gebouw worden alle ruimten optimaal benut en verhoudingsgewijs tot traditioneel klassikaal onderwijs zijn er een beperkt aantal lokalen c.q. ateliers. De beschikbare brutovloeroppervlakte in het gebouw kent een enorm gunstige bruto-netto/verhouding waardoor een groot deel van het gebouw 100% voor het onderwijs kan worden ingezet. Er zijn nauwelijks verkeersruimten omdat deze zijn geïntegreerd in de leerpleinen.

Bij het kindcentrum is ook een gymzaal gerealiseerd, waar overdag gebruik van gemaakt kan worden.

De leerpleinen zorgen voor multifunctionele ruimte 
Het kindcentrum kent een drietal centrale ruimten die als leerpleinen worden gebruikt waaraan instructieruimten zijn gelegen.
Er zijn ruimten waar leerlingen worden uitgedaagd om te leren, om te ontspannen en om te ontmoeten. De indeling is zo gemaakt dat de leerkrachten altijd oogcontact kunnen maken met leerlingen; ze kijken als het ware door het gebouw en over de interieurelementen heen. Mobiele apparaten zorgen ervoor dat de leeromgeving veranderd kan worden.

Hoogtepunt is de enorme multifunctionele ruimte op de verdieping. Door de oplopende daklijn ontstaat extra hoogte onder het verlaagd plafond waardoor een optimale ruimtelijke beleving ontstaat. Deze ruimte is eveneens flexibel in te delen en biedt de mogelijkheid om grote vieringen te houden. Gezien het transparante karakter van het gebouw is extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek en een gezond binnenklimaat. 

Buitenonderwijs
De school beschikt over een ruime en veilige daktuin. De tuin is ingericht met grote bakken waar groenten, aardbeien e.d. worden gekweekt. De buitenruimte is contextrijk ingericht en voorzien van vele uitdagingen en is bovendien gerealiseerd met natuurlijke materialen die aansluiten op het gebouw.

Groei en flexibiliteit
Om toekomstige groei van het aantal leerlingen op te vangen is er extra ruimte op de verdieping gereserveerd waarbij in de toekomst zo’n 460 m² aan onderwijsruimte toegevoegd kan worden. Het gebouw kan in de toekomst aangepast worden aan gewijzigde gebruiksfuncties of onderwijsconcepten doordat wanden flexibel en demontabel zijn. Het aantal leerlingen van Kindcentrum De Uitdaging groeit snel maar met grote open ruimten kan deze groei gemakkelijk en organisch opgevangen worden.

Duurzaam

Het gebouw is duurzaam gebouwd. Niet alleen in de vormgeving, maar ook door de keuze voor compacte en flexibele materialen. Toegepast zijn: zonnepanelen, ledverlichting, lagetemperatuurverwarming in combinatie met warmtepompen. De GPR-score is ruim boven de 8.

In de media

Nieuw onderkomen De Uitdaging is cadeautje voor wijk De Grote Boel

Whitepaper

Download de whitepaper 'Vernieuwend onderwijs in Kindcentrum De Uitdaging Nijmegen'

Download

Fotografie: Mike van Schoonderwalt
Arno Aarts

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Arno Aarts, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's