7 november 2023

Om een succesvolle transformatie naar een ander werkconcept in een fijne werkomgeving te realiseren, is het belangrijk om zowel de fysieke omgeving als het gedrag van medewerkers in ogenschouw te nemen.

De voortrazende technologische ontwikkelingen dwingen organisaties om innovatiever, flexibeler en efficiënter te werken. Het traditionele kantoor, of een slecht functionerende kantoortuin, vormt vaak een belemmering om daadwerkelijk anders te gaan werken. Daarom is het essentieel om ook de werkomgeving te transformeren en passende huisvesting te bieden. Dit kan variëren van flexibele werkuren tot het bieden van inspirerende en functionele werkplekken die samenwerking, creativiteit en welzijn bevorderen.

Een gezonde kantooromgeving faciliteert samenwerking, energie en plezier én bevordert productiviteit, welzijn en een betere balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. Werknemers waarderen werkgevers die zorgen voor een gezond binnenklimaat en duurzame bedrijfsvoering steeds meer. Het creëren van een geschikte werkomgeving is dan ook een belangrijke troef voor organisaties die zich willen profileren als aantrekkelijke werkgever.

HEVO icoon gezonde huisvesting.jpg

Visieontwikkeling 

Om een nieuw werkconcept te implementeren en een gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen, is actieve betrokkenheid van collega's cruciaal. Het betrekken van medewerkers bij het concept, het ontwerp en de inrichting van de werkomgeving vergroot niet alleen het draagvlak, maar zorgt ook voor een betere afstemming op hun behoeften. Een participatieve en inclusieve cultuur waarin medewerkers zich gehoord en betrokken voelen, draagt bij aan het succes van het nieuwe werkconcept. Door met elkaar de relevante trends en ontwikkelingen te bepalen en te vertalen in de nieuwe visie, sluit je ook optimaal aan bij de sector waarbinnen de organisatie opereert en de maatschappij in het algemeen.

Daarnaast is het belangrijk om te investeren in communicatie en verandermanagement. Door medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe visie en te informeren over de visie achter het nieuwe werkconcept, de voordelen ervan en de stappen die worden genomen om de werkomgeving te verbeteren, ontstaat begrip en betrokkenheid. Het is essentieel om duidelijk te communiceren hoe het nieuwe werkconcept aansluit bij de strategische doelen van de organisatie en welke concrete veranderingen worden doorgevoerd.

Verder is het waardevol om continue evaluatie en feedback te waarborgen. Door de effecten van het nieuwe werkconcept te monitoren en input van medewerkers te verzamelen, kunnen eventuele knelpunten worden geïdentificeerd en verbeteringen worden doorgevoerd. Door een open dialoog te stimuleren en regelmatige evaluaties uit te voeren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat het nieuwe werkconcept een gezamenlijk gedragen visie wordt en dat de werkomgeving voortdurend wordt aangepast aan de behoeften en wensen van de medewerkers.

Samenwerken, energie en productiviteit: het belang van een gezonde kantooromgeving

Kortom, een succesvolle transformatie naar anders werken in een fijne werkomgeving vereist een holistische aanpak waarbij zowel de fysieke omgeving als het gedrag van medewerkers worden meegenomen. Door passende huisvesting te bieden en een gedragen werkvisie, kan de werkomgeving worden getransformeerd. Daarnaast is het essentieel om medewerkers te betrekken bij het ontwerpproces. Dit creëert een participatieve cultuur waarin medewerkers zich gehoord en betrokken voelen. Investeringen in communicatie en verandermanagement zorgen ervoor dat medewerkers de nieuwe werkwijze begrijpen en er achter staan. Door continu feedback te verzamelen, kunnen organisaties hun werkomgeving aanpassen aan de behoeften van hun medewerkers. Dit zorgt voor een fijne werkomgeving, die bijdraagt aan het succes en de aantrekkelijkheid van de organisatie.

Het ideale kantoor

Op basis van uitgebreide kennis en jarenlange ervaring hebben we een fictief idee ontwikkeld voor het ideale kantoor: het CoCo-kantoor. Dit kantoor is perfect afgestemd op de organisatie, dienstverlening en medewerkers. Om het ideale kantoor te realiseren, is een grondige analyse van de organisatie van essentieel belang. Hierbij wordt gekeken naar het type gebruikers en de juiste programmering van de benodigde faciliteiten en identiteit. Vervolgens is het doel om een werkomgeving te creëren die volledig ondersteunend is aan de identiteit, waarbij alle werkzaamheden en de manier waarop mensen met elkaar samenwerken in harmonie zijn. Na deze analyse ontstaat een gedetailleerd plan voor het ideale werkplekconcept, waarbij ook de ambities voor de huisvesting duidelijk worden vastgesteld.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug