Menu

Campusontwikkeling

Een fysieke locatie waar invulling wordt gegeven aan de synergie tussen overheid, onderwijs en ondernemers, de zogeheten ‘Triple Helix’. Campussen sluiten aan op het economische ecosysteem van regio’s en fungeren als vestigingsmagneet voor bedrijven en katalysator van innovatie.

Positionering

Een campus kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het ecosysteem van de regio, de betrokken partijen en de gewenste ontwikkeling. Randvoorwaarde voor het starten van een campusontwikkeling is een positionering in het spectrum van de diverse soorten campussen. Daarvoor onderscheiden wij de gangbare typen campussen in mate van innovatie en mate van integratie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Een regiocampus voegt daar nog aan toe dat deze er onder meer voor bedoeld is om jonge mensen voor de regio te behouden via opleiding, aantrekkelijk werk en een sociaal netwerk. Als referentie zijn in de figuur verder ook het bedrijventerrein en de bedrijfsschool opgenomen.

Procesaanpak

Het proces om te komen tot een campus is intensief. Wij hebben vanuit onze ervaring als onafhankelijk procesbegeleider een aanpak ontwikkeld. Daarbij gebruiken we het model van mindware, hardware en software.

Consistentie is essentieel in de lijn van ambitie en visie (de mindware) naar het inrichten van de toekomstige organisatie en de governance (de software) en de kwaliteit en de kwantiteit van de huisvesting (de hardware). Om onderaan de piramide verantwoorde keuzes te maken voor investeringen in en exploitatie van gebouwen, terreinen en andere voorzieningen (op een campus) is het noodzakelijk eerst bovenaan de visie en ambitie op de campus gedegen te formuleren.

Gedurende het gehele proces van mindware, software en hardware stellen wij de dieperliggende belangen van de betrokken partijen centraal. Het creëren van draagvlak van verschillende partijen is essentieel voor campusontwikkeling. We brengen door middel van interviews en gezamenlijke sessies de fundamentele verschillen (in bijvoorbeeld financiering, draagkracht en risicobereidheid) en kansrijke overeenkomsten in beeld. Hiermee maken we de succesfactoren én eventuele showstoppers al in een vroeg stadium inzichtelijk. Tevens kijken we naar financieringsmogelijkheden en maken die transparant. Dit alles voorkomt ‘optimism bias’ en leidt tot een realistisch en haalbaar plan: een vitaal ecosysteem.

Meer informatie

In het kader van ons jubileum publiceren we dit jaar maandelijks een inhoudelijk thema. Lees meer over campusontwikkeling: 'Campus voor leren, werken en vernieuwen'.

Whitepaper

Wij hebben een whitepaper opgesteld waarin we verschillende aspecten van het begrip 'campus' belichten. En waarin we bovenal handvatten bieden om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven. We blikken terug en kijken vooruit. Vraag de whitepaper 'Campusontwikkeling' gratis aan.

Aanvragen whitepaper 'Campusontwikkeling'

Michiel Otto

Heeft u een vraag over campusontwikkeling of wilt u graag meer weten?

Neem dan contact op met Michiel Otto, telefoon (073) 6 409 409