Menu

GPR Gebouw

Als een eenvoudiger alternatief voor BREEAM biedt HEVO met GPR Gebouw een methodiek om te kunnen sturen op duurzaamheid (met de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde).

Door een erkend GPR Gebouw Expert wordt samen met u bepaald wat uw ambities zijn op het vlak van duurzaamheid. Deze ambities worden aan de hand van het GPR Gebouw-model inzichtelijk gemaakt. Dit model zal vervolgens dienen om gedurende het ontwerp- en realisatieproces van de renovatie of nieuwbouw van uw huisvesting te beoordelen of met gedane keuzes de ambities behaald worden.

Wij zijn actief in de markten onderwijs, sport, gemeenten, zorg, multifunctionele accommodaties en kantoren en bedrijfshuisvesting. Klik hier voor onze volledige dienstverlening.

Martijn van Gemert

Meer weten over GPR Gebouw?

Neem contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 514