Menu

Portefeuillescan

Met een portefeuillescan krijgt u in beeld hoe uw vastgoedportefeuille aansluit bij uw visie. Door ontwikkelingen in de markt, veranderende regelgeving en uw eigen visie verandert uw organisatie continu. De vraag is vervolgens of uw vastgoed nog past bij uw veranderende organisatie. Voor onder meer zorgorganisaties, gemeenten en woningcorporaties is het van belang inzicht te hebben in de huidige en toekomstige prestaties van de verschillende gebouwen in de portefeuille. Een portefeuillescan helpt u daarbij.

Bij het opstellen van een portefeuillescan gaan we allereerst met u in gesprek over uw visie. We kijken vervolgens welke criteria relevant zijn bij het beoordelen van uw huidige vastgoedportefeuille. Het gaat hier zowel om kwalitatieve criteria alsook financiële prestaties van de verschillende gebouwen. We kunnen hiervoor deze prestaties voor u doorrekenen. Van belang is het te weten hoe u de waarde van uw gebouwen op peil kunt houden, zowel voor uw klanten, uw personeel als uw stakeholders.

Met een portefeuillescan krijgt u inzicht in de huidige prestaties van uw portefeuille, de kwaliteiten van uw gebouwen en de toekomstbestendigheid. Het verbindt uw strategisch beleid met uw tactisch vastgoedbeleid en stelt u in staat om keuzes te maken binnen uw vastgoedportefeuille (doorexploiteren, vernieuwen etc.). Dit vormt de basis voor assetmanagement voor uw organisatie.

U krijgt inzicht in de kwaliteiten van uw verschillende gebouwen, in hoeverre uw portefeuille aansluit bij uw visie en/of aansluit bij de toekomstige ontwikkelingen en wat het financiële rendement is van uw locaties. U wordt in staat gesteld om niet alleen te sturen op kwalitatieve criteria, maar ook op financieel rendement.

René Lolkema

Wilt u meer weten?

Neem contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409