Campusontwikkeling

Een campus is een fysieke locatie waar synergie ontstaat door de aanwezigheid van overheid, onderwijs en ondernemers - de zogeheten triple helix. Campussen sluiten aan op het economische ecosysteem van regio’s en fungeren als vestigingsmagneet voor bedrijven en als katalysator voor innovatie.

Meerwaarde campus

Duurzaamheid, flexibiliteit en kostenbewustzijn zijn vaak de belangrijkste uitgangspunten voor campusontwikkeling. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden hun vorm door de vernieuwde inrichting van de gebouwen. Door de clusters van bedrijven en (kennis)instellingen die elkaar wat te bieden hebben ontstaat een sterker geheel. Partijen inspireren elkaar en zorgen zo voor een flinke impuls van het innoverend vermogen. Met de toevoeging van studentenwoningen en een sport- en cultuurprogramma wordt een campus een bruisend onderdeel van een stad of wijk.

Campusontwikkeling

De vraag is: hoe initieert en faciliteert u de ontwikkeling van zo’n bruisende campus om te komen tot een levendig en sterk binnenstedelijk gebied? Zijn er investeerders betrokken? Wat zijn recente ontwikkelingen rondom campussen en hoe past het hybride onderwijs hierin? Hoe kunt u hier met alle stakeholders aan samenwerken? We beschrijven hieronder kort onze positionering en procesaanpak.

Positionering

Een campus kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het ecosysteem van de regio, de betrokken partijen en de gewenste ontwikkeling. Het begint met het precies positioneren van de gewenste ontwikkeling in het spectrum van de diverse soorten campussen, waarbij de mate van innovatie en de mate van integratie tussen onderwijs en bedrijfsleven bepalend zijn. Een regiocampus voegt daar nog aan toe dat deze er onder meer voor bedoeld is om jonge mensen voor de regio te behouden via opleiding, aantrekkelijk werk en een sociaal netwerk. Als referentie zijn in de figuur verder ook het bedrijventerrein en de bedrijfsschool opgenomen.

Regiocampus

Een recent nieuw type campus, door HEVO samen met enkele opdrachtgevers ontwikkeld, is het concept ‘Regiocampus’. Hierbij slaan het primair en voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs (veelal mbo en soms ook hbo), gemeenten en soms ook de sociale werkvoorziening of participatiebedrijven de handen ineen om op één plek werken, leren en innoveren te laten bloeien. Met aanvullende voorzieningen op deze campus (denk aan sport en cultuur) creëren we een aantrekkelijke verblijfplaats waar jongeren ook hun sociale netwerk opbouwen. Met name in krimpgebieden is dit een aantrekkelijk concept omdat we op deze manier jongeren kunnen behouden voor de regio. Ze vinden hier onderwijs, uitzicht op werk en een goed sociaal leven. Doordat het concept zoveel groepen met elkaar verbindt bevordert het ook de ontwikkeling van inclusieve wijken.

Procesaanpak

Het proces om te komen tot een campus is intensief. Wij hebben vanuit onze ervaring als onafhankelijk procesbegeleider een aanpak ontwikkeld. Daarbij gebruiken we het model van mindware, hardware en software. Consistentie is essentieel in de lijn van ambitie en visie (de mindware) naar het inrichten van de toekomstige organisatie en de governance (de software) en de kwaliteit en de kwantiteit van de huisvesting (de hardware).

Om onderaan de piramide verantwoorde keuzes te maken voor investeringen in en exploitatie van gebouwen, terreinen en andere voorzieningen, is het noodzakelijk om eerst aan de bovenkant van de piramide de visie en ambitie op de campus te formuleren. Gedurende het gehele proces van mindware, software en hardware stellen wij de dieperliggende belangen van de betrokken partijen centraal. Het creëren van draagvlak van verschillende partijen is essentieel voor campusontwikkeling. We brengen met interviews en gezamenlijke sessies de fundamentele verschillen (in bijvoorbeeld financiering, draagkracht en risicobereidheid) én de kansrijke overeenkomsten in beeld. Hiermee maken we de succesfactoren en eventuele showstoppers al in een vroeg stadium inzichtelijk. Tevens kijken we naar financieringsmogelijkheden en maken die transparant. Hiermee voorkomen we optimism bias en zorgen we voor een realistisch en haalbaar plan voor een vitaal ecosysteem.

Meer informatie

In het kader van ons 50-jarig jubileum publiceerden we in 2020 maandelijks een inhoudelijk thema. Lees meer over campusontwikkeling: 'Campus voor leren, werken en vernieuwen'.

Whitepaper campusontwikkeling

Wij hebben een whitepaper opgesteld waarin we verschillende aspecten van het begrip 'campus' belichten. Hierin bieden we handvatten om, samen met de verschillende belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk invulling te geven. We blikken terug en kijken vooruit. Vraag de whitepaper 'Campusontwikkeling' gratis aan.

Aanvragen whitepaper Campusontwikkeling

Ook interessant

Meer weten over campusontwikkeling?

Neem dan contact op met:

Bel me terug