Integraal ontwerpmanagement

Integraal ontwerpmanagement is een samenwerkingsvorm waarbij HEVO als coördinator het hele bouwproject aanstuurt. We zijn volledig eindverantwoordelijk voor de fase van het ontwerp; de verantwoordelijkheid voor de fase van realisatie ligt bij u. Integraal ontwerpmanagement is een veelgebruikte contractvorm met goede eindresultaten.

We beginnen met het afspreken van kaders, waarbinnen we alle werkzaamheden van de architect, constructeur, installatieadviseur en eventuele andere adviseurs tot één pakket combineren. Wij houden de raakvlakken tussen de technische disciplines scherp in beeld en zorgen ervoor dat ze op elkaar aansluiten. Zo reduceren we faalkosten en bereiken we een kwalitatief beter eindresultaat. Door in een vroeg stadium samen te werken als een team worden betrokkenen uitgedaagd om alle expertise in te zetten met als eindresultaat betere kwaliteit van het gebouw. Als coördinator van het proces zorgen wij ervoor dat de verschillende disciplines ook daadwerkelijk met elkaar communiceren en elkaar begrijpen. We sturen en bewaken niet alleen de TGKIO-aandachtspunten (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie), maar onze meerwaarde is ook de inhoudelijke, ontwerptechnische en bouwkundige samenhang. 

Wanneer het project in de realisatiefase is gekomen contracteert u als opdrachtgever de partijen. Wij geven leiding aan die uitvoerende partijen, maar onder uw eindverantwoordelijkheid. Het hele traject zijn we voor de ontwerpende en uitvoerende partijen inhoudelijk klankbord. Voordeel van deze contractvorm is dat verkeerde keuzes en faalkosten in de uitvoering worden geminimaliseerd. Dit komt zowel het proces als het eindresultaat ten goede.

Ook interessant

Meer weten over integraal ontwerpmanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug