Risicomanagement

Risico’s zijn inherent aan huisvestingstrajecten en bouwprojecten. Het proces om risico’s zodanig te beheersen dat meer zekerheid en inzicht ontstaat hebben we bij HEVO als geen ander in de vingers.

Door onze ervaring beschikken we over een goed gevoel voor en inzicht in risico’s waardoor we snel zien wanneer een project of onderdelen van een project risicovol zijn. We kunnen hierdoor ongewenste gebeurtenissen uitsluiten. Wij analyseren in een vroegtijdig stadium de risico’s, maken samen met u keuzes en kunnen beheersmaatregelen aanreiken. In dit proces zijn er gelukkig ook kansen. Die proberen we zo goed en snel mogelijk te verzilveren. 

Risicoanalyse en kansen

Het gestructureerd in kaart brengen van de risico’s doen we samen met u aan de hand van een generieke risicoanalyse. Deze methode inventariseert mogelijke risico's en identificeert en kwantificeert deze. Vervolgens stellen we beheersmaatregelen vast. Die kunnen een preventief karakter hebben. De kansen brengen we in dezelfde systematiek voor u in kaart. U kunt beter strategische beslissingen nemen als u weet waar uw mogelijkheden liggen.

Proactief sturen

Risicomanagement is een continu proces. HEVO blijft dan ook tijdens de verschillende projectfasen betrokken om de analyses én maatregelen up-to-date te houden. Wij stellen een ‘risicodossier’ samen dat in uw gehele project ‘meeloopt’. De risicoanalyse kunt u eventueel ook eenmalig als second opinion inzetten, bijvoorbeeld om de prijs- en kwaliteit van de output van de ontwerpfase te toetsen. Een risicoanalyse levert u niet alleen inzicht maar ook een reductie van de budgetpost 'onvoorzien' én een betere beheersbaarheid met als gevolg een beter resultaat. 

Verder lezen?

Ook interessant

Meer weten over risicomanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug