Menu

Duurzame school voor Actief College Oud-Beijerland

Actief College Oud-Beijerland

In Oud-Beijerland is ter vervanging van het oude gebouw de nieuwbouw van het Actief College gerealiseerd. De verouderde huisvesting uit 1955 voldeed niet aan de huidige normen en was in technische zin achterhaald en verouderd.

Opdrachtgever
Stichting De Hoeksche School Puttershoek

Gebruiker
Actief College (vmbo)

Adres
Polderlaan 5, Oud-Beijerland

Brutovloeroppervlakte (bvo)
5.301 m² inclusief sportzaal

Rol HEVO
Programma van Eisen, architectenselectie, aanbesteding, Risicodragend Projectmanagement

Oplevering
Eind november 2020

Ingebruikname
Januari 2021

Architect
DP6 architectuurstudio Delft

Bouwkundig aannemer
De Vries en Verburg Bouw B.V. Stolwijk

W-installateur
Radiair installatietechniek BV Lopik

E-installateur
Gabriels Elektro BV Veghel

Wij hebben in de vorm van Risicodragend Projectmanagement (garantie op budget, tijd en kwaliteit) de nieuwbouw van het Actief College verzorgd vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Wij hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van het Programma van Eisen, de selectie van de architect en de adviseurs, alsmede de Europese aanbesteding van de uitvoerende partijen. De nieuwbouw is een zeer duurzaam gebouw dat aan de eisen van BENG voldoet.

In de ontwerpfase zijn de eisen uitgewerkt tot een ontwerp en doorgesproken in de diverse werkgroepen. Tevens zijn er installatieconcepten ontwikkeld die aansluiten bij de wensen van de school en het budget. Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook is het BIM-model gebruikt om gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen naar het ontwerp.

Het Actief College is een school voor vmbo basis, kader, gemengd theoretische leerweg, vakmavo en leerwerktraject. Het Actief College trekt leerlingen uit de hele Hoeksche Waard (circa 500 leerlingen) en is de enige school in de Hoeksche Waard in het voorbereidend beroepsonderwijs op het gebied van zorg en welzijn, economie en ondernemen, bouw, wonen en interieur, mobiliteit en transport, produceren, installeren en energie. De opleidingen zijn vakgericht en de leerlingen leren met het hoofd, het hart en de handen, waarbij maximale voorbereiding is op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Het nieuwe gebouw voor het Actief College is op een bijzondere plek in Oud-Beijerland gerealiseerd: precies aan de rand van de uitbreidingswijk Poortwijk III, met een blik op de polder van de Hoeksche Waard. De school wordt door de vorm als het ware boven de dijk 'uitgetild'. De aula van het schoolgebouw is één van de parels van de nieuwe school. De aula heeft een groot daklicht en een open karakter en verbindt de drie verdiepingen van de nieuwbouw. Tevens is in de nieuwbouw een sportzaal geïntegreerd.

De nieuwbouw bestaat uit drie bouwlagen met daarin: aula, kantine, keuken, kantoren, leslokalen en praktijkruimten voor onder andere:

  • Kunst met dramalokaal en expositieruimte
  • Binas-lokaal
  • Economie en Ondernemen
  • Zorg en Welzijn
  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Mobiliteit en Transport


De nieuwbouw is eind november 2020 opgeleverd.

Foto's/video

Klik hier voor foto's van de bouw 

Klik hier voor een video van het Actief College 

Impressie aula
Impressie bovenaanzicht aula
Impressie klaslokaal
Impressie gebouw vanaf straat
Peter Huys

Meer weten over RPM of over dit project?

Neem dan contact op met Peter Huys, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's