#

Herhuisvesting Avicenna College Rotterdam

Lees meer
Locatie
Rotterdam
Status
Gereed
Programma

Grootschalige renovatie en uitbreiding school (vmbo, havo en vwo)

Kenmerkend

Slim en doordacht plan middels Risicodragend Projectmanagement

Opdrachtgever
Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. (SIVOR)

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Het bouwen van een nieuwe school is een ingewikkeld en professioneel proces. Als schoolbestuur hebben wij deze expertise niet in huis. Met RPM van HEVO zijn het hele bouwproces, de planning en budgetten veiliggesteld binnen de afgesproken kaders. Dat geeft overzicht en rust. Wim Littooij, bestuur Avicenna College

Voor de herhuisvesting van het Avicenna College is een verouderd voormalig schoolgebouw grootschalig gerenoveerd en uitgebreid (ter grootte van bijna 1.000 m² bvo). Daarmee is nieuwe onderwijshuisvesting gerealiseerd voor islamitisch voortgezet onderwijs voor 800 leerlingen die de onderwijsrichtingen vmbo, havo en vwo kunnen volgen. De totale omvang van de school is circa 7.500 m² bvo.

HEVO is als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese aanbesteding voor het Risicodragend Projectmanagement van dit project.

Er is in een zeer korte tijd een goed doordacht plan ontwikkeld dat enerzijds de nieuwe inzichten op onderwijs optimaal ondersteunt en anderzijds op een gepaste wijze invulling geeft aan de speciale wensen van het islamitisch onderwijs. Het creëren van een gezonde, duurzame leeromgeving voor de leerlingen en de medewerkers van het Avicenna College stond voorop in dit project.

Begin 2018 is de renovatie en uitbreiding afgerond en is de school in gebruik genomen . Het Avicenna College beschikt over een duurzaam en levensbestendig gebouw.

Bekijk het filmpje met de eerste artist-impression van het nieuwe schoolgebouw van het Avicenna College.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2018, ‘vooruitstrevend’, is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Een nieuwe school met hart en ziel’.

Ook interessant

In het Inspiratieboek 2015-2020 ‘Samen werken aan de school van morgen’ van Schooldomein is het volgende artikel opgenomen:

Alhambra aan de maas
Renovatie en uitbreiding Avicenna College Rotterdam

Rectificatie Rekenkamer

Persverklaring Rekenkamer Rotterdam d.d. 26 februari 2021
HEVO treft geen blaam bij renovatie en nieuwbouw Avicenna College

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug