#

Nieuwbouw
IKC Elementen-Schenkel Nissewaard

Lees meer
Locatie
Spijkenisse
Status
In ontwikkeling
Programma

Nieuwbouw voor twee basisscholen, een kinderdagverblijf, een bso en een gymzaal

Kenmerkend

Schoolgebouw wordt buiten schooltijden gebruikt door verenigingen

Opdrachtgever
Gemeente Nissewaard

Locatie
Nabij Nieuw Hongerlandsedijk / Amerstraat Spijkenisse

Rol HEVO
Bouwmanagement

Architect
rudy uytenhaak + partners architecten

Constructeur
H4D Raadgevend Ingenieurs B.V.

Bouwkostenadviseur
Vitruvius Bouwkostenadvies

Adviseur bouwfysica
ZRi

Adviseur installaties
Galjema B.V. Technisch Adviesbureau

Grote school met in de toekomst mogelijk meer maatschappelijke voorzieningen.

Aanleiding voor de nieuwbouw was de verouderde huisvesting van OBS De Piramide en CBS De Hoeksteen in Spijkenisse.

Het nieuwe schoolgebouw zal twee basisscholen, een gymzaal, een kinderdagverblijf en een bso huisvesten. Het gebouw zal gebruikt worden door de leerlingen van basisscholen De Hoeksteen en De Piramide, kinderdagverblijf Klein maar dapper en bso Mundo.

Wij verzorgen het bouwmanagement

HEVO - IKC Elementen-Schenkel Spijkenisse Nissewaard

Integraal kindcentrum

Kinderen uit met name de wijken Elementen en Schenkel gaan gebruik maken van de nieuwe school. Het nieuwe gebouw in de wijk Elementen wordt een IKC inclusief kinderopvang, buitenschoolse opvang en gymvoorziening. De 28 lokalen zullen bemenst worden door onderwijspersoneel van Nissewijs Scholengroep (voorheen VCPO Spijkenisse en Prokind Scholengroep). Het gebouw wordt met een beperkt souterrain in de dijk gebouwd, met daarboven vijf lagen onderwijsruimten. Op de 3e verdieping is een gymzaal voorzien.

School midden in de wijk

IKC Elementen-Schenkel ligt op een unieke locatie. De plot van het gebouw bevindt zich op een dijk aan de Oude Maas in Spijkenisse, waardoor er veel hoogteverschil is. Het gebouw speelt in op het hoogteverschil door middel van een getrapt volume, waar de verschillende verdiepingen aansluiten op het maaiveld. De kinderen kunnen spelen op het maaiveld en op de terrassen van het gebouw. Rondom de school worden nieuwe woningen gebouwd, waardoor een stevige groei wordt verwacht van leerlingen in de wijk Elementen.

Duurzaam

Het gebouw wordt bijna energieneutraal (BENG) opgeleverd.

HEVO - IKC Elementen-Schenkel Spijkenisse Nissewaard

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug