#

Het Nieuwe Lyceum
Bilthoven

Lees meer
Locatie
Bilthoven
Status
Gereed
Programma

Schoolgebouw aanpassen aan nieuw onderwijsconcept

Kenmerkend

Energiebesparend gebouw: door vernieuwbouw 48% energiebesparing

Opdrachtgever
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven

Rol HEVO
Kostenmanagement, Programma van Eisen, projectmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 6.100.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.900 m²

Start ontwerp
April 2016

Start bouw
April 2017

Ingebruikname
Oktober 2017 fase 1, geheel juli 2018

Architect
OIII architecten Amsterdam

Natuurlijk zijn er financiële overwegingen voor de duurzaamheidsmaatregelen, maar ideologische overwegingen overheersten: zo laten we aan de leerlingen zien dat ze deel uitmaken van een groter geheel dan de eigen leefwereld en de leefwereld hier op school. Dick Frantzen, rector/bestuurder van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven

Het Nieuwe Lyceum is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1.050 leerlingen. Het schoolgebouw is aangepast aan een nieuw onderwijsconcept, waarbij de verschillende leeromgevingen zijn toegesneden op de specifieke leerbehoefte van diverse leerjaren en onderwijstypen.

De school is gehuisvest in een prachtig gebouw uit 1938 met uitbreidingen in 1954 en 1984 aan de Jan Steenlaan 38 in Bilthoven. Vanaf 1995 hebben diverse aan- en verbouwingen plaatsgevonden. In 2018 is een grootschalige renovatie met gedeeltelijke sloop en nieuwbouw afgerond.

HEVO panorama HNL Bilthoven.jpg

Overzichtelijk gebouw

In de definitiefase verzorgden wij onder meer het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen. De school wilde graag een overzichtelijk gebouw met aparte teamvleugels voor leerjaar 1, onderbouw, bovenbouw, havo en vwo, met elk een eigen thuisbasis. Om het hele gebouw goed te kunnen gebruiken, is de nieuwe aula een kloppend hart geworden, waarvan de teamvleugels en de overige ruimten zoals kunst, science en gymnastiek op een logische wijze zijn ontsloten.

Risicodragend

Wij begeleidden de ontwerp- en realisatiefase van de vernieuwbouw risicodragend, waarbij het bestaande gebouw de basis was voor een andere onderwijskundige indeling, nieuwe installaties en verduurzaming. Door de vernieuwbouw wordt 48 procent energie bespaard, via CO2-gestuurde ventilatie met verwarming en koeling door middel van een luchtwarmtepomp, ledverlichting, naisolatie van dak en gevel en onderhoudsarme kozijnen.

Daarnaast was ik erg blij met de rol van HEVO als risicodragende projectmanager. We zijn een eenpitter en hebben geen kapitaalkrachtige stichting achter ons die eventuele tegenvallers in de bouw kan opvangen. Dick Frantzen, rector/bestuurder van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven

De leerlingen van Het Nieuwe Lyceum hebben een filmpje gemaakt van de verbouwing.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, najaar 2018, is een artikel opgenomen over Het Nieuwe Lyceum: nieuw leven voor een verouderd schoolgebouw.

Persbericht

Lees ook het persbericht d.d. mei 2019: 'Het Nieuwe Lyceum Bilthoven na ingrijpende renovatie opgeleverd'

# #
Linda Krose HEVO.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug