Menu

Energiebesparend gebouw

Vernieuwbouw Het Nieuwe Lyceum Bilthoven

Het Nieuwe Lyceum is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1.050 leerlingen. Het schoolgebouw is aangepast aan een nieuw onderwijsconcept, waarbij de verschillende leeromgevingen zijn toegesneden op de specifieke leerbehoefte van diverse leerjaren en onderwijstypen.

Opdrachtgever
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven

Rol HEVO
Kostenmanagement, Programma van Eisen, projectmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 6.100.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.900 m²

Start ontwerp
April 2016

Start bouw
April 2017

Ingebruikname
Oktober 2017 fase 1, geheel juli 2018

Architect
OIII architecten Amsterdam

De school is gehuisvest in een prachtig gebouw uit 1938 met uitbreidingen in 1954 en 1984 aan de Jan Steenlaan 38 in Bilthoven. Vanaf 1995 hebben diverse aan- en verbouwingen plaatsgevonden. In 2018 is een grootschalige renovatie met gedeeltelijke sloop en nieuwbouw afgerond.

Overzichtelijk gebouw

In de definitiefase verzorgden wij onder meer het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen. De school wilde graag een overzichtelijk gebouw met aparte teamvleugels voor leerjaar 1, onderbouw, bovenbouw, havo en vwo, met elk een eigen thuisbasis. Om het hele gebouw goed te kunnen gebruiken, is de nieuwe aula een kloppend hart geworden, waarvan de teamvleugels en de overige ruimten zoals kunst, science en gymnastiek op een logische wijze zijn ontsloten.

Risicodragend

Wij begeleidden de ontwerp- en realisatiefase van de vernieuwbouw risicodragend, waarbij het bestaande gebouw de basis was voor een andere onderwijskundige indeling, nieuwe installaties en verduurzaming. Door de vernieuwbouw wordt 48 procent energie bespaard, via CO2-gestuurde ventilatie met verwarming en koeling door middel van een luchtwarmtepomp, ledverlichting, naisolatie van dak en gevel en onderhoudsarme kozijnen.

De leerlingen van Het Nieuwe Lyceum hebben een filmpje gemaakt van de verbouwing.

In de media

In ons relatiemagazine 360°, editie najaar 2018, is in de rubriek 'Visie' een artikel opgenomen over Het Nieuwe Lyceum: nieuw leven voor een verouderd schoolgebouw.

Download

Lees ook het persbericht d.d. mei 2019: 'Het Nieuwe Lyceum Bilthoven na ingrijpende renovatie opgeleverd'

Download

Linda Kröse

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Linda Kröse, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's