8 februari 2023

Kwaliteitsstandaard voor onderwijsgebouwen

Wanneer is er sprake van een optimale balans tussen energiezuinigheid, gezondheid, duurzaamheid en kosten van een nieuw te bouwen school? Tijdens de pandemie bleek maar weer eens hoe het met het binnenklimaat van scholen gesteld is. Sommige scholen waren zelfs genoodzaakt om een tropenrooster in te voeren. Naast verduurzaming van bestaande gebouwen, roept het de vraag op wat het kwaliteitsniveau van een toekomstbestendig nieuw schoolgebouw moet zijn. Ons uitgangspunt daarbij is het kostenbewust omgaan met publiek geld, dus met een balans in prijs-kwaliteit. HEVO ontwikkelde een objectieve kwaliteitsstandaard voor onderwijsgebouwen die eenvoudig in het primair en voortgezet onderwijs toepasbaar is. De HEVO kostenconfigurator kan vervolgens inzicht geven in het betreffende kostenniveau.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een energie­zuinige, gezonde en duurzame school?

Gezond binnenklimaat & laag energieverbruik

Het Programma van Eisen Frisse Scholen in het kader van het RVO-programma heeft tot doel om te komen tot een goed binnenklimaat met een laag energieverbruik. Bijkomend voordeel van een Frisse School* is dat een goed binnenklimaat wezenlijk bijdraagt aan een optimaal leerklimaat. Is een rapportcijfer zeven dan voldoende of ga je voor een tien? Deze vragen krijgen de adviseurs van HEVO steeds vaker. Overheden en besturen willen bij nieuwbouw graag een helder antwoord op deze vragen. Daarom ontwikkelde HEVO vanuit haar eigen expertise en ervaring een duidelijke en objectieve kwaliteitsstandaard. Daarbij is als doel gesteld: de optimale balans tussen prijs en kwaliteit. Deze kwaliteitsstandaard helpt bestuurders en gemeenten om een heldere keuze te maken ten aanzien van kwaliteit, energiezuinigheid, duurzaamheid en kosten. Het maakt per Frisse Scholen-thema een afweging over welk ambitieniveau optimaal is en vormt daarmee een vertrekpunt voor het Programma van Eisen en/of prestatieafspraken. Duurzaamheid wordt hiermee een meetbare entiteit.

*Wat is een Frisse School?

Programma van Eisen Frisse Scholen: een Frisse School is een schoolgebouw (primair, voortgezet of speciaal onderwijs) met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Duurzaam onderwijs

De kwaliteitsstandaard is gebaseerd op het landelijk erkende instrument Frisse Scholen. Energiezuinigheid en gezondheid zijn dé pijlers en zorgen voor een gezonde leer-werk-omgeving. Daarmee is het een zinvol instrument voor overheden en besturen om - bij voorkeur gezamenlijk - het Programma van Eisen voor een nieuw te bouwen school vast te stellen. HEVO schetst daarbij haar ideaalbeeld van het schoolgebouw van de toekomst: ‘Een schoolgebouw dat energieneutraal is en misschien zelfs de omliggende wijk van energie kan voorzien.

Droomt u mee: ‘Op het noorden volop daglicht en uitzicht op de educatieve schooltuin en aan de zuidzijde zorgen bomen, luifels en een gebouwoverstek voor natuurlijke, verkoelende schaduw op de gevel. Per lokaal zijn de ramen te openen, is de temperatuur regelbaar en is zonwering aanwezig. Daarnaast wordt per ruimte het CO2-gehalte automatisch gereguleerd en wordt droge lucht voorkomen.’ Toekomstmuziek? Nee hoor, de technieken zijn er al!

HEVO - Frisse Scholen

Investeren in de toekomst

Geld of kwaliteit, dat is de vraag. Althans, zo wordt het in het onderwijsveld vaak gevoeld. Een goed geklimatiseerd gebouw zorgt voor goed lesgeven én volgen. Energieneutraal bouwen drukt de energiekosten en is daarmee klaar voor de energietransitie. Een duurzaam schoolgebouw heeft een hoge restwaarde. Met een beperkte meerinvestering zijn schoolgebouwen dus echt klaar voor de toekomst; de investering loont dus op meerdere vlakken. De kosteloze kwaliteitsstandaard geeft inzicht in duurzame keuzes en helpt om heel (kosten)bewust uw Frisse School te bouwen. Bij dit advies hebben we tevens de HEVO-nieuwbouwkostenconfiguratoren PO en VO beschikbaar. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug