27 juni 2024

HEVO staat bekend als een organisatie die ambities en strategische doelen waarmaakt voor dé beste huisvesting voor werken, leren, wonen en zorgen. Aan de basis hiervan liggen passie en maatschappelijke betrokkenheid. Mensen werken bij HEVO omdat ze met hart en ziel willen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke waarde. Ze doen dat elk vanuit een persoonlijke motivatie. In deze rubriek vertellen ze waarom en hoe ze invulling geven aan hun missie en die van HEVO. Dit keer is het de beurt aan Gerhard Jacobs, partner bij HEVO.

Schoolgebouwen scheppen de voorwaarden voor goed onderwijs.

Hoe ben jij in het onderwijs en bij HEVO verzeild geraakt?

‘Voor een deel is dat er met twee paplepels ingegoten. Mijn moeder was onderwijzeres, mijn vader aannemer. Ik heb bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkte vervolgens 12½ jaar in de vastgoedwereld. Daarna liet ik mij om- en bijscholen tot leidinggevende in het onderwijs. Vijf jaar lang was ik directeur van een aantal basisscholen in de regio Zuidoost-Utrecht. Tot ik acht jaar geleden bij HEVO in dienst trad. Tijdens mijn ‘schooljaren’ merkte ik dat ik het liefst werk aan projecten; iets voor elkaar krijgen en opleveren en dan door naar het volgende vraagstuk. Bij HEVO kan ik mijn ervaring en deskundigheid in de vastgoedwereld combineren met mijn hart voor het onderwijs.’

Waar komt dat hart vandaan?

‘Ik werk graag aan maatschappelijke gebouwen die er in de samenleving en het leven van mensen echt toe doen. Hoeveel uur in je leven breng je door in een school? Als het spannend wordt in de wereld, kan school een steunpilaar zijn. In het onderwijs draag je bij aan de toekomst van de samenleving. Daarnaast brengt het werken met jongeren veel energie en plezier met zich mee.’

Wat is de essentie van goed onderwijs?

‘Zoals de theorie ons leert, draait goed onderwijs om kwalificatie, socialisatie en subjectivering. In essentie houdt dit in dat je bijdraagt aan het toekomstige geluk van jongeren, terwijl je ze ook nu gelukkig maakt.’

Scholen zijn ontmoetingsplekken en vindplaatsen voor maatschappelijke problemen.

Wat dragen schoolgebouwen daaraan bij?

‘Die scheppen hiervoor de voorwaarden, al zijn goede leerkrachten en goede ondersteuning thuis belangrijker. Maar een goede leeromgeving doet er wel degelijk toe. Zoals ruimte voor meerdere werkvormen en activiteiten, waarin je je onderwijsvisie kunt ontplooien, en een goed binnenklimaat met dito akoestiek en schone, frisse lucht. Daarbij kunnen jongeren in de directe omgeving buiten leren zorg te dragen voor de wereld om zich heen. Overigens zie ik in de praktijk dat alleen een nieuw schoolgebouw vaak al een katalysator is om na te denken over welk onderwijs men wil geven. De positieve impact en maatschappelijke waarde van hoogwaardige schoolgebouwen is hierdoor dus al direct voelbaar en merkbaar.’

Welke rol hebben scholen in het oplossen van maatschappelijke problemen? 

‘Scholen zijn bij uitstek ontmoetingsplekken en tevens vindplaatsen voor maatschappelijke problemen. Als bijvoorbeeld de armoede in de samenleving toeneemt, is dat direct zichtbaar op school, bij de getroffen jongeren. Scholen kunnen dan een belangrijke signaalfunctie hebben. Je kunt echter niet verwachten dat ze zelf die problemen oplossen; dat kan niet zonder ondersteuning van andere maatschappelijke partijen.’

Wat moet beter in het Nederlandse onderwijs?

‘Het fijnmazige scholennetwerk in Nederland en de keuzevrijheid in het onderwijs vind ik een groot goed. Er zijn echter structureel onvoldoende middelen beschikbaar om alle scholen op orde te krijgen. Veel gebouwen zijn echt op. Verder vind ik ons onderwijs nog onvoldoende inclusief. Meer inclusie bevordert goed onderwijs. Wat en wie je ook bent en hoe je ook in elkaar zit, je moet gewoon samen naar school kunnen gaan. Ik hoop dus op een toekomst waarin een inclusieve school, zoals bijvoorbeeld het Kindcentrum De Kroevendonk, volstrekt normaal is. Voor beide zaken - betere schoolgebouwen en meer inclusie - blijf ik me volop inzetten.’

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2024.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug