11 maart 2024

40 jaar onderwijshuisvesting

We werken aan visies voor de toekomst met slimme en duurzame gebouwen. Thema’s als flexibiliteit, duurzaamheid en budgetten worden vroegtijdig geadresseerd om veranderingen die nodig zijn binnen onderwijshuisvesting te realiseren. Samen gaan wij de uitdaging aan om huisvesting te creëren die flexibel in gebruik en duurzaam te exploiteren is. Wat echter nog belangrijker is, is dat we een gezonde omgeving realiseren waarbinnen zowel leerlingen als docenten beter functioneren, een omgeving die een fundamentele bijdrage levert aan het geluk en welzijn van zowel de huidige als toekomstige generaties.

We staan er zelf ook niet altijd bij stil hoeveel leerlingen en studenten een groot deel van hun jeugd hebben doorgebracht in schoolgebouwen waarbij wij betrokken zijn geweest. Duizenden docenten geven elke dag les in omgevingen die wij hebben mogen ontwerpen, ontwikkelen, of zelfs volledig risicodragend hebben gerealiseerd. We hebben bij tal van gemeenten bijgedragen aan het haalbaar maken van integrale kindcentra (IKC’s) en het beleid op onderwijshuisvesting weer klaargemaakt voor de toekomst.

Dat is waarvoor we het allemaal doen: HEVO gaat voor de best mogelijke oplossingen voor leerlingen, studenten en docenten, voor schoolbesturen en gemeenten. 
In ons boek ‘40 jaar onderwijshuisvesting’ vind je een selectie van projecten waar we onze expertise, kennis en vaardigheden hebben ingezet. Neem gerust een kijkje in het boek.

Ook interesssant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug