14 juli 2020

Grote open kantoortuinen anno 2020? Ze bestaan en eigenlijk, zegt Willem Adriaanssen, is dat onvoorstelbaar: ‘We weten dat mensen daarin slecht functioneren. Ze kunnen zich niet goed concentreren, worden sneller moe, krijgen stress.’ Organisaties moeten volgens Adriaanssen niet kiezen voor een standaard werkplekoplossing, maar voor oplossingen die werknemers echt faciliteren. ‘Wat is de behoefte van het personeel? Wie doet wat en wat is daar precies voor nodig? Hoe is de interne en externe mobiliteit tijdens de werkweek? Met die kennis kun je sturen op een optimale werkomgeving. Denk aan een mix van aparte belplekken, overleg­ruimten die gereserveerd kunnen worden, afgesloten concentratie­werkplekken, en vooral ook aan ontmoetingsruimten.’

Betere balans

De winst van een doordacht werkplekconcept is evident. Minder stress, een betere balans en een hogere productiviteit, zeker ook als niet alleen rekening wordt gehouden met wat mensen doen, maar ook met wat mensen willen. Adriaanssen: ‘Thuiswerken heeft door corona een hoge vlucht genomen. Het geeft de werknemer meer eigen verantwoordelijkheid en meer vrijheid. Daarmee verschuift de rol van het aloude kantoor steeds meer van een fysieke werkplek naar een ruimte voor creatieve ontmoetingen en een plek om sámen te werken. Maar dan moet je wel zeker weten dat je een (veilige) werkplek hébt.’

Wie doet wat en wat is daar precies voor nodig? Met die kennis kun je sturen op een optimale werkomgeving.

Optimaal werken

Met als doelstelling dat mensen in een flow hun werk kunnen doen, heeft HEVO Office2Flow ontwikkeld. ‘We nemen’, zegt Adriaanssen, ‘bedrijven en organisaties mee in een onderzoek naar de huidige werkwijze en de visieontwikkeling van toekomstige behoeften en ambities.’ De haalbaarheid van een gewenste kantoorhuisvesting met een smart werkplekconcept wordt aangetoond in een businesscase. ‘Vervolgens begeleiden we het hele verdere proces: van ontwerp tot en met ingebruikname. De betrokkenheid blijft totdat de werknemers binnen het nieuwe werkconcept optimaal werken. De uitdaging is om de werkomstandigheden en het werkplezier echt structureel te verhogen.’

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug