13 mei 2020

Het Element heeft middels het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Amersfoort de kans gekregen om vernieuwende huisvesting neer te gaan zetten. Momenteel is de school gehuisvest op twee locaties (Kaliumweg en Hooglandseweg-Noord), maar gaat samen naar één locatie (Kaliumweg 2). Het Element is een school met twee leerwegen (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) en heeft circa 900 leerlingen. Daarnaast krijgt het Taalcentrum een plek in de vernieuwende huisvesting.

HEVO heeft de opdracht gekregen voor het opstellen van het Programma van Eisen en de Europese architectenselectie. Na afronding van deze opgave heeft HEVO ook de opdracht gekregen voor het begeleiden van het volledige project van 11.000 m² bvo voor de Voorlopig Ontwerp-fase middels een bouwmanagement-opgave en bij start van de Definitief Ontwerp-fase middels Risicodragend Projectmanagement. De VO-fase is reeds succesvol afgerond en er is een start gemaakt met de DO-fase. 

Foto: Jan van Duivenvoorde

Meer informatie

Lees ook de referentie.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug