Menu

14 februari 2019

Samen maatschappelijk rendement realiseren met zorgvastgoed

Zorgvastgoed staat nog steeds volop in de schijnwerpers. Door de toenemende en de diverse vraag naar een geschikte vorm van comfortabel wonen in combinatie met zorg voor kwetsbare doelgroepen blijft het actueel om voldoende geschikt vastgoed te realiseren. Feit blijft echter dat het aanbod van geschikte locaties en projecten achter blijft bij de vraag. En juist dat vraagt om meer lokale samenwerking tussen partijen.

Geschikte huisvesting

Het realiseren van en investeren in zorgvastgoed doen we voor het huisvesten van verschillende kwetsbare groepen mensen. Doordat zorg of zorgvastgoed zich hoe langer hoe meer als een normaal functionerende markt gaat gedragen, mede ingegeven door het Nederlandse rijksbeleid, gaat het misschien nog wel meer om evenwicht tussen vraag en aanbod: hoe willen kwetsbare mensen wonen zodat ze met passende zorg zo prettig mogelijk hun leven kunnen blijven leven. Dat betekent dat we lokaal moeten kijken hoe we de vraag naar geschikte huisvesting voor kwetsbare doelgroepen en het aanbod dat daarop aansluit bij elkaar kunnen brengen.

Maatschappelijk rendement

Juist in een tijd dat de vraag verandert en er meer partijen zijn die daarop passend aanbod willen realiseren moet er lokaal worden gekeken wat er moet worden gedaan om tot concrete projecten te komen. Vanuit de investeerders is er volop belangstelling om te investeren in kwalitatief goed en geschikt zorgvastgoed. Naast financieel gedreven te zijn, willen investeerders ook maatschappelijk rendement halen. In dat kader zijn investeerders belangrijke partijen om zorgvastgoedprojecten met een beperkt financieel maar groot maatschappelijk rendement mogelijk te maken. Woningcorporaties zijn als maatschappelijk belegger en verhuurder uitermate geschikt om hun rol te pakken bij het mogelijk maken van zorgvastgoedprojecten. Ik zie dat verschillende woningcorporaties (weer) willen investeren in zorgvastgoed: vanuit HEVO werken we inmiddels op verschillende plekken samen met corporaties voor het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Het realiseren van dergelijke projecten gaat niet vanzelf. We merken dat er bij onze projectpartners vaak een intrinsieke motivatie is om een project te willen realiseren waarbij er goede huisvesting en passende zorg-op-maat kan worden geleverd. Het gaat naast het behalen van een financieel rendement ook om het behalen van een maatschappelijk rendement.

Intermediair

Om meer projecten te realiseren voor kwetsbare doelgroepen pakken we bij HEVO de handschoen op. We treden bijvoorbeeld op als intermediair tussen partijen om tot haalbare en reële businesscases te komen voor alle betrokken partijen. Een onafhankelijke intermediaire rol spelen we bijvoorbeeld in de realisatie van een woonzorgcomplex waarbij we in opdracht van de lokale woningcorporatie en van de betrokken zorginstelling gezamenlijk tot een haalbaar project voor beide partijen gaan komen. Ook verkennen we trajecten om tot samenwerkingsvormen te komen tussen zorginstellingen en woningcorporaties.

Projecten initiëren

Ook initiëren we zelf projecten om tot versnelling van het aanbod te komen zodat meer toekomstigbestendig en duurzaam vastgoed voor de kwetsbare doelgroep op de lokale markt komt. Of het nu gaat om kwetsbare mensen die vanuit de Wet Langdurige Zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning hun zorg krijgen, dat is voor ons minder relevant. Als er behoefte is, gaan we zelf op zoek naar geschikte mogelijkheden om voor deze doelgroepen huisvesting te realiseren. We ontwikkelen en realiseren het project vervolgens door middel van ons Risicodragend Projectmanagement. We herontwikkelen kantoren en realiseren nieuwe en geschikte woonzorggebouwen met vernieuwende woonzorgconcepten. We hebben daarvoor lokaal altijd betrokken projectpartners nodig. Doet u ook met ons mee?

René Lolkema

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via