Kantoren en bedrijfshuisvesting

Wij realiseren kantoren die faciliteren én inspireren

Werken kan altijd en overal: flexibiliteit is het kernbegrip. Bovendien hebben organisaties regelmatig te maken met wijzigingen in de organisatiestructuur. Voeg daar de ontwikkeling naar duurzame huisvesting aan toe en je hebt een situatie die zo complex is dat u er ons blij mee maakt.

Hoe berekent u hoeveel vierkante meters u nog nodig heeft? Is het slim al uw vastgoed in bezit te houden? Kunt op deze locatie uw doelstellingen bereiken? 

Werknemers lopen in en uit en hebben meetings in real life of via video conferencing. Waar vroeger de planken van de archiefkast nog weleens doorbogen onder alle ordners, is informatie opslaan in de cloud inmiddels normaal.

Die flexibilisering vraagt om kantoren die meer bieden dan alleen een werkplek

Hoe kunt u het best reageren op al die veranderingen? Hoe zorgt u ervoor dat uw kantoren aantrekkelijk blijven voor de mensen die er bijna dagelijks hun werk doen? En hoe houdt u de exploitatie financieel gezond?

Zo’n situatie waarin alles anders moet, zien onze experts als een kans om een optimale werkomgeving te creëren. Een die uitnodigt tot arbeidsvreugde en goede faciliteiten biedt om topprestaties neer te zetten.

Dat is precies waar wij verstand van hebben

We beginnen met een scherp onderzoek op basis waarvan we de toekomstige behoefte bepalen. De haalbaarheid van de door u gewenste bedrijfshuisvesting én het werkplekconcept tonen we vervolgens aan in een smart businesscase.

Ook kunnen wij voor u een locatie zoeken en het gehele verdere proces begeleiden: van ontwerp tot en met ingebruikname. Vrijwel altijd werken we in zo’n traject met een resultaatsgarantie: u kunt uw werk blijven doen. 

Onze kennis zetten we graag voor u in: zie voor een omgeving die werkt Office2Flow en lees verder in onze whitepaper 'Voorbij Het Nieuwe Werken in een inspirerende werkomgeving'.

Aanvragen Whitepaper Voorbij Het Nieuwe Werken in een inspirerende werkomgeving

Gerelateerde thema's