Menu

abacus

Tool voor inzicht in de exploitatielasten van vastgoedplannen

Uw vastgoedportefeuille en huisvesting zijn belangrijke onderwerpen binnen uw organisatie. U bent er financieel verantwoordelijk voor en het vormt een integraal onderdeel van de kostprijs van uw organisatie en activiteiten. Uw vastgoedbeleid vraagt daarom om een nieuwe manier van denken: focussen op de exploitatiekosten in plaats van op de investeringskosten. Exploitatiedenken noemen wij dat. Op die manier kunt u sturen op waardevermeerdering en rendement.

Abacus is een door ons ontwikkeld rekenmodel dat daarbij helpt. Het biedt inzicht in de haalbaarheid en exploitatielasten van vastgoedplannen. U bent in staat een kijkje in de toekomst te nemen en adequaat te anticiperen.

Hoe werkt het?

De toetsing van een vastgoedplan in Abacus vindt plaats op basis van kosten en opbrengsten. Het model brengt de totale kosten en alle opbrengsten en huisvestingsvergoedingen op korte en langere termijn in beeld. Zo wordt duidelijk wat er nodig is om een beoogde prestatie te kunnen realiseren.

Abacus maakt ook gevoeligheidsanalyses die benoemde onzekerheden of scenario’s uitdrukken in financiële gevolgen.

Onze manier van werken gaat verder dan ‘rekenen aan vastgoed’. Wij kijken immers naar het geheel hetgeen bijdraagt aan de optimalisatie van uw bedrijfsprocessen.

Abacus werd toegepast door verschillende van onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld om:

  • Inzicht te krijgen in de huidige vastgoedportefeuille: prestaties, kansen en knelpunten.
  • Sturing te geven aan een nieuwbouwproject in de ontwerpfase.
  • Een bewuste afweging te maken tussen een hoge investering of de exploitatielasten op lange termijn.
  • Een goed onderbouwde keuze te maken tussen huur of koop.
  • De gevolgen in kaart te brengen van het scheiden van wonen en zorg.
Peter Woerdeman

Is dit voor u interessant?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6 409 457

Deze experts weten alles van de rekentool Abacus