Menu

Bestuurlijk advies

Samen werken aan breed gedragen besluitvorming

Veel organisaties in het (semi)publieke domein worstelen met complexe, vaak gevoelige, vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Naast inhoud spelen ook politiek-bestuurlijke verhoudingen, strategische keuzes en het proces een hoofdrol. Overzicht, inzicht én eigen regie zijn van wezenlijk belang om een goed antwoord te geven op deze ingewikkelde processen. Maar hoe krijgt en houdt u grip op zo’n bestuurlijk proces?

Inhoud én proces zijn bij ons even belangrijk.

Wij ondersteunen u praktisch op strategisch niveau. We nemen nadrukkelijk niet de regie over, maar zorgen door zorgvuldige analyse van de situatie, verkenning van oplossingsrichtingen en begeleiding van het proces dat u grip krijgt en houdt op uw bestuurlijke besluitvorming.

Het geheim van ons succes?

Dat inhoud én proces bij ons even belangrijk zijn. Vanuit onze kennis en ervaring schakelen we voortdurend tussen inhoudelijke kennis en procesvaardigheden om tot een haalbaar en gedragen resultaat te komen. Dit zorgt dat u in contact komt én blijft en dat u samen met anderen werkt aan breed gedragen besluitvorming. Daarnaast werken we open, creatief én gedegen. We opereren vanuit onze jarenlange kennis van en ervaring met ambtelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Als adviseur of procesbegeleider ondersteunen we besturen, raden en managementteams op maat. Wij vullen die rol professioneel en pragmatisch in.

Draagvlak organiseren en versterken.

Daadwerkelijk begrijpen wat er speelt bij strategische en politiek-maatschappelijke vraagstukken is de basis van ons werk. We leveren altijd maatwerk, maar werken vanuit deze belangrijke pijlers: 

Bestuurlijk advies

Veel organisaties krijgen te maken met ingewikkelde bestuurskwesties, zoals strategische heroriëntatie, samenwerking, fusie, een andere bedrijfscultuur of een andere organisatiestructuur. Deze complexe vraagstukken geven vaak onrust, omdat aanvankelijk onduidelijk is wat de koers zal zijn. Onze bestuurlijk adviseurs kennen de dynamiek binnen de bestuurskamers én de emoties die een rol spelen bij de (semi)publieke organisaties. We ondersteunen integer en betrouwbaar bij bestuursvraagstukken. Ons bewezen trackrecord in politiek-bestuurlijke advisering helpt u om de koers te kiezen en daarvoor draagvlak te creëren.

VERANDERMANAGEMENT

Weten waar u waarom heen wilt is de basis om succesvol te veranderen. Maar veranderen gaat niet vanzelf. Wij helpen u met het opstellen van de veranderagenda, doordenken, organiseren en communiceren. Dit met als resultaat het succesvol implementeren van veranderingen. Vanuit onze kennis en ervaring verbreden en verdiepen we het draagvlak en zorgen we voor commitment in uw organisatie.

Ook interessant

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 18, een ander perspectief - eerste graads is een artikel gepubliceerd met de titel 'Grip op bestuurlijke processen'.

Download artikel

Mireille Uhlenbusch

Wilt u weten hoe we u bij (complexe) bestuurlijke processen kunnen adviseren?

Mireille Uhlenbusch vertelt u er graag meer over.