Menu

Businesscase

Wat zijn de gevolgen op lange termijn van een investering in nieuwbouw, aanpassingen of verduurzamen van een gebouw? Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie financieel gezond blijft? Hoe ga ik om met overtollig vastgoed, demografische veranderingen en vergrijzing? Deze fundamentele thema’s vragen om een gefundeerd inzicht.

Met een goed onderbouwde businesscase krijgt u grip op uw financiële situatie en heeft u inzicht in mogelijke risico’s en gevolgen van de investering op de lange termijn.
Ook de impact ervan op uw organisatie wordt duidelijk, omdat we kijken naar zowel de harde als de zachte kanten. We vertrekken bij uw missie en visie, gaan via doelgroep- en marktanalyse en eindigen bij een analyse van de investering en de exploitatie.
Een businesscase geeft op die manier een totaalbeeld.

De bouwstenen die in een robuuste businesscase niet mogen ontbreken zijn een logische koppeling tussen organisatiestrategie en vastgoedstrategie, de afweging tussen eigendom of huur, verschillende manieren van financiering, verduurzamingsvraagstukken, het borgen van mensgerichte zorg en onderhoud en beheer.

Businesscase voor nieuwbouw
Bij de start van een bouw- of huisvestingsproject is de informatie beperkt, maar de invloed op het concept het grootst. Op basis van een goed onderbouwde businesscase bent u in staat verantwoorde beslissingen te nemen, ruim voordat u begint. Wij toetsen de financiële haalbaarheid van het project. Wij kijken naar de investeringskosten, de exploitatiekosten en de opbrengsten die u verwacht te realiseren met het initiatief. Naast de financiële onderbouwing, brengen wij de kansen en bedreigingen voor het project in beeld. Bij een haalbare businesscase wordt de projectorganisatiestructuur ingericht, eventuele samenwerking met derden gezocht en de aanbestedingsstrategie bepaald. Het project kan op een verantwoorde wijze en goed onderbouwd doorgaan.

Wij zijn actief in de markten zorg, onderwijs, sportgemeenten en kantoren en bedrijfshuisvesting en kunnen u ontzorgen met Risicodragend Projectmanagement.

Wij helpen u graag bij de risicobeheersing en het opstellen en uitwerken van financiële scenario’s.

Peter Woerdeman

Plan vrijblijvend een afspraak

Neem contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6 409 444