Menu

Businesscase voor gezonde en circulaire kantoorgebouwen

Wat zijn de financiële consequenties van circulair bouwen op de lange en korte termijn? Wat is de invloed van een gezond binnenklimaat in het kantoor op de productiviteit van een organisatie? Deze fundamentele thema’s vragen om een gefundeerd inzicht. Met een goed onderbouwde businesscase voor uw kantoorgebouw krijgt u inzicht in de belangrijkste drivers en grip op mogelijke risico’s en gevolgen van de investering en exploitatie op de lange termijn.

Gezond en circulair bouwen loont

Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Echter was, tot op heden, geen tool voorhanden om de effecten van gezond, duurzaam en circulair bouwen en de benodigde investeringen inzichtelijk te maken. Voor een gedegen besluitvorming is het beschikken over een transparante en controleerbare integrale businesscase echter een vereiste. Daarom hebben we samen met C2C ExpoLAB nader onderzoek gedaan en een tool ontwikkeld. In onder andere het C2C geïnspireerde stadskantoor Venlo werd onderzoek gedaan naar de harde inverdieneffecten van circulaire gezonde gebouwen, zoals materialen, water en energie. Dit resulteerde in een businesscase voor stadskantoor Venlo, die aantoont dat een extra investering van € 3,4 miljoen resulteert in een besparing van € 16,9 miljoen over de gebruiksduur van 40 jaar. De businesscase houdt rekening met een terugverdientijd van 15 jaar, maar toont een positieve cashflow na het eerste jaar. Concreet betekent dit, dat de gemeente Venlo na jaar 1 al geld bespaart door te investeren in circulaire maatregelen.

Bereken uw eigen businesscase voor financieel gezonde kantoorgebouwen

Op basis van de resultaten van het onderzoek is een tool ontwikkeld waarmee, door organisaties zelf, twee generieke businesscases berekend kunnen worden. Enerzijds kan een circulair en gezond kantoorgebouw vergeleken worden met een standaard kantoorgebouw (volgens bouwbesluit). Anderzijds kunnen (standaard)materialen en systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan ‘knoppen te draaien’ om de effecten van de verschillende aspecten op de businesscase inzichtelijk te krijgen. Alle aspecten die van invloed zijn op de totale businesscase en de kosten bepalen, zijn hier in opgenomen:

  • De investeringskosten, zoals het kwaliteitsniveau en de omvang van het kantoorgebouw.
  • De exploitatiekosten, zoals watergebruik.
  • De energiekosten en bijzondere opbrengsten, zoals de restwaarde van circulaire materialen en systemen en de productiviteit van de organisatie.

In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, de terugverdientijd, maar nog belangrijker op de kasstroom. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt. De kosten van een plaats waar veel mensen samenwerken bestaan voor 1% uit energie, 9% uit gebouwkosten en voor maar liefst 90% uit personeelskosten. De essentie is dus dat we op de juiste kosten moeten focussen, namelijk de effecten van een gebouw op de personeelskosten c.q. opbrengsten!

De rapportage en de Excel-documenten zijn gratis verkrijgbaar via de site van het Healthy Building Network.

De tool heeft niet de doelstelling om van u een financieel expert te maken, maar wel om u inzicht te geven in de belangrijkste drivers van uw businesscase voor een duurzaam, circulair en gezond kantoorgebouw. Voor uw specifieke case ondersteunen we u uiteraard graag om tot een gedegen besluitvorming te komen voor uw nieuwe duurzame en gezonde kantoorgebouw.

Willem Adriaanssen

Plan vrijblijvend een afspraak

Neem contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 409