Menu

Onderhoudskompas

Tool voor effectiever, strategischer en duurzamer onderhoud

Investeren in preventief onderhoud kan u veel geld besparen. Maar hoe maakt u goede keuzes voor de meerjarenonderhoudsplanning? Wanneer u hierover beslissingen moet nemen, zult u merken dat er eigenlijk altijd een spanningsveld is tussen de wensen en het beschikbare budget. Ons Onderhoudskompas biedt uitkomst.

Het kompas is een praktische tool waarmee u in drie stappen heel concreet en compleet inzicht krijgt in de huidige en gewenste conditie van al hun installaties. 

Stap 1: Inventarisatie en prioritering
We inventariseren de primaire bedrijfsprocessen en de daarbij essentiële facilitaire processen. Ook de ondersteunende processen die geen of nauwelijks invloed hebben op het primaire proces brengen we in kaart. Daarna hangen we aan ieder type proces een prioriteit. 

Stap 2: Doelen stellen
Aan de hand van die prioritering bepalen we per onderdeel de wenselijke conditie volgens NEN 2767. Deze geldt als kwaliteitsgrens van een bouwkundig onderdeel of installatie en vormt de onderhoudsstaat die wordt nagestreefd.

Stap 3: Acties bepalen
In deze stap verbindt het Onderhoudskompas de werkelijke en de gewenste staat van onderhoud met elkaar. Het kompas geeft grafisch en cijfermatig duidelijk weer wat de werkelijke conditiescore van de bouwkundige staat en de E- en W-installaties is, en zet dat af tegen de gewenste staat. Zo is in één oogopslag te zien waar en welke acties nodig zijn.

U krijgt inzicht in wat er binnen de meerjarenonderhoudsplanning op uw organisatie afkomt. En welke budgetten daarvoor nodig zijn

Zo kunt u eenvoudig een koers uitzetten voor het onderhoudsbeleid op de korte en lange termijn. U bespaart kosten omdat u doelgericht budgetten reserveert en u bespaart op onvoorziene storingen.

Uw onderhoud wordt effectiever, strategischer en duurzamer.

Strategisch Onderhoudsplan

Onderhoud en beheer is een essentieel onderdeel van uw huisvesting en zo ook van een Strategisch Advies. Nieuwsgierig naar wat een Strategisch Onderhoudsplan voor uw kan betekenen?

Vraag hier uw informatie aan