Menu

Onderhoudsmanagement

Onderhoud van vastgoed heeft vaak als belangrijkste doel het in stand houden van gebouwen en installaties. Vanuit de visie dat een gebouw het operationele proces van een organisatie faciliteert, is het echter logischer om het onderhoud te koppelen aan het operationele proces. Door onderhoud op deze manier te organiseren, kan 10 tot 15% worden bespaard op onderhoudskosten.

Prioriteiten stellen

Een juiste prioritering in onderhoud, gerelateerd aan de bijdrage van het vastgoed aan het primaire proces, levert reële kansen tot aanzienlijke besparingen op. Sommige gebouwen dienen in topconditie te blijven, voor andere is een redelijke staat van onderhoud voldoende. Voor bestuurders, maar ook voor onderhoudstechnici, blijft het lastig om keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen omdat zij vaak vanuit hun perspectief het geheel niet kunnen overzien.

Grip op onderhoudskosten

HEVO helpt haar opdrachtgevers met het formulieren van ambities - de gewenste coniditie van het vastgoed in relatie tot het operationele proces - en deze vervolgens om te zetten in meetbare onderhoudsactiviteiten. Daarmee ontstaat grip op de kosten, vandaag én morgen.

Onze dienstverlening op het gebied van onderhoud bestaat uit:

  • Strategisch onderhoud
  • Tactisch onderhoud
  • Operationeel onderhoud
  • Risicodragend onderhoudsmanagement
Jean-Marc Vloemans

Heeft u een vraag over onderhoudsmanagement?

Neem dan contact op met Jean-Marc Vloemans, telefoon (073) 6 409 465

Maak kennis met onze experts op het gebied van onderhoudsmanagement