Menu

Quickscan onderwijs

Een quickscan is een snelle en effectieve methode om de conditie van uw schoolgebouw te bepalen

Door middel van de HEVO-quickscan krijgt u inzicht in de staat van de schoolgebouwen. Dit is essentieel voor strategisch huisvestingsbeleid (bijvoorbeeld een Integraal Huisvestingsplan (IHP)). De HEVO-quickscan is een toonaangevende en bewezen methodiek die inmiddels is toegepast op meer dan 1.000 schoolgebouwen en in circa 20 IHP-trajecten.

Op basis van de verordening is alleen de bouwkundige staat een criterium voor de waarde van een schoolgebouw. Om tot een goed overzicht van de waarde van schoolgebouwen te komen, vinden wij dat er ook aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld de functionaliteit en de exploitatie van de schoolgebouwen.

Het is immers niet de vraag of een pand een goed gebouw is, maar of een pand een goed schoolgebouw is.

Door middel van de HEVO-quickscan wordt een schoolgebouw, naast de bouwkundige staat, daarom ook beoordeeld op onderwijskundige functionaliteit, exploitatie, binnenmilieu, veiligheid en uitstraling. Ieder thema wordt op basis van onderliggende criteria voorzien van een score. Bijvoorbeeld: de score van de exploitatie wordt bepaald aan de hand van het verbruik en de CO2-uitstoot per m². De totaalscore van een schoolgebouw geeft een indicatie van de mogelijke toekomstperspectieven.

Het totaaloverzicht toont de verhouding tot de andere beoordeelde schoolgebouwen en is daarmee een prioriteitenlijst. Voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is deze prioriteitenlijst mét draagvlak essentieel om te komen tot consensus over de te nemen ingrepen in de onderwijshuisvesting.

Naar een onderbouwde prioritering van schoolgebouwen voor IHP.

Om te komen tot een gedegen beoordeling inventariseren wij informatie over het schoolgebouw, brengen wij een bezoek aan het schoolgebouw en maken we een heldere eindrapportage.

Michel Drenth

Meer weten?

Neem dan contact op met Michel Drenth, telefoon 073 6 409 409