Menu

Risicomanagement

Wat zijn de risico’s – en kansen – en hoe beheerst u deze?

Risico’s zijn inherent aan een huisvestingstraject of bouwproject. Beter heeft u ze inzichtelijk. Gelukkig zijn er ook kansen. Wij analyseren en geven opties hoe te reageren.

Al vanaf de initiatieffase kunnen wij mogelijke risico’s voor u analyseren en passende beheersmaatregelen opstellen.

Dit doen we samen met u aan de hand van een generieke risicoanalyse. Deze methode inventariseert mogelijke risico's en identificeert en kwantificeert deze. Vervolgens stellen we beheersmaatregelen vast. Eventueel hebben die een preventief karakter

De kansen brengen we in dezelfde systematiek voor u in kaart. Het kan strategische beslissingen helpen als u weet waar uw mogelijkheden liggen.

Risicomanagement is een continu proces, we blijven daarom tijdens de verschillende projectfasen betrokken om de analyses én maatregelen up-to-date te houden.

De analyse kunt u eventueel ook eenmalig als second opinion inzetten. Bijvoorbeeld als prijs- en kwaliteitstoets van de output van de ontwerpfase.

Wat kan een dergelijke risicoanalyse u opleveren naast het inzicht in de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen? Een reductie van de budgetpost 'onvoorzien' en vooral een betere beheersbaarheid met als gevolg een beter resultaat.

Rob Kersten

Wilt u ook uw risico's in de hand houden?

Neem contact op met Rob Kersten, telefoon (073) 6 409 498