Menu

Standaard kwaliteitsadvies nieuwbouw school

Onderzoek naar de optimale balans tussen energiezuinigheid, gezondheid, duurzaamheid en kosten van een nieuw te bouwen school heeft geresulteerd in een duidelijke en objectieve kwaliteitsstandaard voor onderwijsgebouwen: de HEVO-kwaliteitsstandaard.

Duurzaam onderwijs

De HEVO kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de landelijk erkende instrumenten Frisse Scholen* en GPR Gebouw**. In deze standaard zijn energiezuinigheid, milieubewustheid, gezondheid en functionaliteit breed geïntegreerd. Daarmee is het een zinvol instrument voor overheden/gemeenten en besturen om - bij voorkeur gezamenlijk - het Programma van Eisen voor een nieuw te bouwen school vast te stellen.

* Frisse Scholen is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.
** GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van een woongebouw, een kantoorgebouw of een onderwijsgebouw in kaart te brengen.

Per Frisse Scholen-thema wordt een afweging gemaakt welk ambitieniveau optimaal is. Hiermee vormt het meteen het vertrekpunt voor het Programma van Eisen en/of de prestatieafspraken. De HEVO kwaliteitsstandaard maakt ook inzichtelijk welk GPR Gebouw-niveau haalbaar is. Zo wordt duurzaamheid een meetbare entiteit.

HEVO schetst daarbij haar ideaalbeeld van het schoolgebouw van de toekomst: ‘Een schoolgebouw dat energieneutraal is en misschien zelfs de omliggende wijk van energie kan voorzien. Op het noorden volop daglicht en uitzicht op de educatieve schooltuin en aan de zuidzijde bomen, luifels en een gebouwoverstek die zorgen voor natuurlijke, verkoelende schaduw op de gevel. Per lokaal zijn de ramen te openen, is de temperatuur regelbaar en is zonwering aanwezig. Daarnaast wordt per ruimte het CO2-gehalte automatisch gereguleerd en wordt droge lucht voorkomen.’ Toekomstmuziek? Nee hoor, de technieken zijn er al.

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Geld of kwaliteit, dat is de vraag. Althans, zo wordt het in het onderwijsveld vaak gevoeld. Een goed geklimatiseerd gebouw zorgt voor goed les geven én volgen. Energieneutraal bouwen drukt de energiekosten en is daarmee klaar voor de energietransitie. Een duurzaam schoolgebouw heeft een hoge restwaarde. Met een beperkte meerinvestering zijn schoolgebouwen dus echt klaar voor de toekomst; de investering loont dus op meerdere vlakken. De kosteloze HEVO kwaliteitsstandaard geeft inzicht in duurzame keuzes en helpt om heel (kosten)bewust een Frisse School te bouwen. Dit advies hebben we tevens opgenomen in onze HEVO nieuwbouwkostenconfiguratoren PO, VO en (V)SO. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Ons advies voor dé balans tussen kosten, kwaliteit en duurzaamheid.

Martijn van Gemert

Meer weten?

Neem dan contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 409

Martijn van Gemert heeft Bouwkunde gestudeerd aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en werkt sinds 2006 bij HEVO. Hij is als adviseur verbonden aan het HEVO Expertisecentrum. Zijn werkveld strekt zich uit van bouwkosten- tot duurzaamheidsadvies. Daarnaast is Martijn GPR Gebouw Expert & Assessor, zodat hij zowel interne als externe berekeningen kan valideren.

Ilona Canters-Gloudemans

Wilt u het standaard kwaliteitsadvies met toelichting kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox.