Businesscase

Wat is een businesscase?

Een businesscase geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van een oplossing voor een knelpunt of van een verbetering. Een inschatting van de haalbaarheid, complexiteit, investering en looptijd van het betreffende project plus de resultaten die men verwacht te bereiken. De businesscase legt de basis voor het project en dient als de zakelijke rechtvaardiging ervan.

Het doel van een businesscase is inzicht

Wie investeert in nieuwbouw of bezig gaat met het aanpassen en/of verduurzamen van zijn bestaande huisvesting, wil weten wat de gevolgen van die investering zijn op de lange termijn. Een goed onderbouwde businesscase geeft inzicht.

Het geeft ook antwoord op aanvullende vragen, zoals hoe ga ik om met overtollig vastgoed en demografische veranderingen als vergrijzing? En hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie financieel gezond blijft? 

HEVO helpt u met een goed onderbouwde businesscase die grip geeft op uw financiële situatie en inzicht geeft in mogelijke risico’s en gevolgen van investeringen op de lange termijn. Het laat ook de impact ervan op uw organisatie zien, omdat we kijken naar zowel de harde als de zachte kanten. We vertrekken bij uw missie en visie en komen via doelgroep- en marktanalyse uit bij een analyse van de investering en de exploitatie. Een businesscase geeft op die manier het gewenste totaalbeeld.

De bouwstenen die in een stevige businesscase aan bod komen zijn: een logische koppeling tussen organisatiestrategie en vastgoedstrategie, de afweging tussen eigendom of huur, het onderzoeken van verschillende manieren van financiering, het kijken naar verduurzamingsvraagstukken, het borgen van mensgerichte zorg en een visie op onderhoud en beheer.

Een businesscase voor nieuwbouw

Bij de start van een bouw- of huisvestingsproject is de informatie beperkt, maar de invloed op het concept het grootst. Op basis van een goed onderbouwde businesscase bent u in staat verantwoorde beslissingen te nemen, ruim voordat u begint. Wij toetsen de financiële haalbaarheid van het project. Wij kijken naar de investeringskosten, de exploitatiekosten en de opbrengsten die u verwacht te realiseren met het initiatief. Naast de financiële onderbouwing brengen wij de kansen en bedreigingen voor het project in beeld. Bij een haalbare businesscase wordt de projectorganisatie­structuur ingericht, eventuele samenwerking met derden gezocht en de aanbestedingsstrategie bepaald. Het project kan op een verantwoorde wijze en goed onderbouwd doorgaan.

Markten

HEVO is actief in de markten zorg en wonenonderwijs, sport en cultuur, gemeentenmultifunctionele accommodatieskantoren en bedrijfshuisvesting. We kunnen u ontzorgen met Risicodragend Projectmanagement. Wij helpen u graag bij de risicobeheersing en het opstellen en uitwerken van financiële scenario’s.

Ook interessant

Meer weten over businesscases?

Neem dan contact op met:

Bel me terug