Vastgoedstrategie

Efficiëntie, duurzaamheid en financiële optimalisatie in vastgoed

Wat is (een) vastgoedstrategie?

Met vastgoedstrategie brengen we het langetermijnperspectief van een vastgoed­portefeuille in beeld. Essentieel is de relatie met de strategie of het langetermijnplan van de organisatie zelf. De vastgoedstrategie is hiermee in lijn en zorgt voor een planmatige benadering van het investeren in en exploiteren van gebouwen, terreinen en bijbehorende voorzieningen. Naast een programma van investeringen op de lange termijn bevat de vastgoedstrategie (of: strategisch vastgoedplan) uitgangspunten en afspraken over beheren en exploiteren van vastgoed. Belangrijk is verder dat de vastgoedstrategie aangeeft welke doelstellingen de vastgoedportefeuille dient. De strategie zorgt voor het nemen van weloverwogen beslissingen om de waarde (gebruikswaarde en financiële waarde) en het rendement van vastgoedactiva te maximaliseren.

Een effectieve vastgoedstrategie houdt rekening met verschillende aspecten, zoals de behoeften en doelstellingen van de eigenaar of investeerder, de marktomstandig­heden, de financiële haalbaarheid, duurzaamheidsaspecten, functionele vereisten en risicobeheer. Het is een holistische benadering waarbij wordt gestreefd naar het optimaliseren van de waarde en het rendement van vastgoed, zowel op de korte als de lange termijn.

Het ontwikkelen en beheren van vastgoed vereist een strategische aanpak die rekening houdt met verschillende aspecten, zoals functionaliteit, duurzaamheid en kosten. Wij begrijpen het belang van een goed doordachte vastgoedstrategie en bieden expertise op dit gebied.

Waarde creëren

Bij het ontwikkelen van een vastgoedstrategie streven we naar het creëren van optimale waarde voor onze klanten, zowel op de korte als de lange termijn. We geloven sterk in een integrale benadering, waarbij we de behoeften van gebruikers, de duurzaamheid van het gebouw en de financiële aspecten in overweging nemen.

Duurzaam vastgoed

De belangrijkste pijlers van onze vastgoedstrategie zijn circulariteit en duurzaamheid. We streven ernaar om gebouwen te ontwerpen en te bouwen die voldoen aan de hoogste normen van energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Dit omvat het gebruik van duurzame materialen, energie­besparende technologieën en het streven naar een circulaire economie. We geloven dat duurzaamheid niet alleen bijdraagt aan een beter milieu, maar ook aan de waarde en het comfort van het vastgoed voor de gebruikers.

Toekomstbestendig vastgoed

Een andere belangrijke factor in onze vastgoedstrategie is het creëren van flexibele en functionele ruimten. We begrijpen dat de behoeften van gebruikers in de loop van de tijd kunnen veranderen en dat gebouwen moeten kunnen meegroeien en meebewegen. Daarom integreren we flexibiliteit in onze ontwerpen, zodat ruimten gemakkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe gebruiks­doeleinden. Dit maximaliseert niet alleen de efficiëntie van het vastgoed, maar zorgt er ook voor dat het zijn waarde behoudt in een snel veranderende wereld. En toekomstbestendig vastgoed is ook duurzaam: hoe beter het vastgoed mee kan bewegen met de ontwikkelingen op de lange termijn, hoe minder ingrepen er nodig zijn die een beslag leggen op de CO2-footprint. 

Naast duurzaamheid en functionaliteit houden we ook rekening met de financiële aspecten van vastgoed. We streven ernaar om onze klanten inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van hun vastgoedprojecten. Dit omvat het beheren van de bouwkosten, het evalueren van de financiële haalbaarheid en het identificeren van mogelijke risico's. Door transparantie en expertise te bieden, helpen we onze klanten weloverwogen beslissingen te nemen en hun vastgoedportefeuille te optimaliseren.

Risicodragend Projectmanagement

Bovendien bieden we bij nieuwbouw, renovatie en herontwikkeling een unieke formule, namelijk Risicodragend Projectmanagement. Deze aanpak biedt opdrachtgevers in een vroeg stadium zekerheid op het gebied van prijs, planning en kwaliteit van het project, gecombineerd met een grote invloed op het proces. Het is ideaal voor opdrachtgevers die maximaal ontzorgd willen worden zonder extra kosten en die zekerheid willen hebben over het beste eindresultaat.

Onze aanpak stelt opdrachtgevers in staat om een actieve rol te spelen in het project, waarbij ze nauw betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen en de mogelijkheid hebben om belangrijke keuzes te maken. Tegelijkertijd bieden wij de expertise, ervaring en professionele begeleiding om het project soepel te laten verlopen en eventuele obstakels te overwinnen.

Vastgoedstrategie: maximale waarde en tevredenheid

Wij geloven dat een goed doordachte vastgoedstrategie de sleutel is tot succesvolle vastgoed­ontwikkeling en -beheer. Door duurzaamheid, functionaliteit en financiële aspecten in evenwicht te brengen, streven we naar de maximale waarde voor en tevredenheid van onze klanten. 

Ook interessant

Meer weten over vastgoedstrategie?

Neem dan contact op met:

Bel me terug