Menu

Renovatie of nieuwbouw?

Afwegingskader Onderwijshuisvesting

Praktische tool om snel en weloverwogen te kiezen voor nieuwbouw of renovatie onderwijshuisvesting

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actuele en lastige vraag. Een groot aantal schoolgebouwen staat namelijk op de nominatie om vervangen te worden. Maar hoe maak je gedegen, weloverwogen en snel de keuze tussen nieuwbouw of renovatie? Ons Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische tool die een voorkeur snel inzichtelijk en overzichtelijk maakt.

Een groep huisvestingsspecialisten uit het onderwijs heeft deze tool op verzoek van de PO-Raad in Bouwstenen-verband ontwikkeld, waarmee de belangrijkste afwegingen, in uw specifieke situatie, voor renovatie of nieuwbouw inzichtelijk worden gemaakt. Het is een eenvoudige tool voor scholen én gemeenten die als leidraad (praatstuk) kan worden gebruikt voor het gesprek met bestuurders en tussen een schoolbestuur en gemeente. HEVO heeft het proces begeleid en haar expertise ingebracht.

Snelle diagnose

Zoveel mensen, zoveel wensen… Dat geldt zeker bij de vervanging van een schoolgebouw. Elke gebruikersgroep heeft een eigen beeld hoe een gebouw het onderwijsproces optimaal faciliteert en hedendaagse leermethoden optimaal ondersteunt. Het is niet eenvoudig om al die wensen, ideeën en expertise te kanaliseren en te overzien. Daarnaast spelen emoties vaak – soms ook onbewust – een grote rol in de keuze voor nieuwbouw of renovatie. Met het Afwegingskader Onderwijshuisvesting inventariseert u in een uur welke aspecten de gemene deler vormen voor alle stakeholders. Zo wordt duidelijk wat het gemeenschappelijk fundament is om de vervanging van een school aan te pakken: nieuwbouw of renovatie.

Praktische screening

Het Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische screening die inzicht geeft welke aspecten in een specifieke situatie extra belangrijk zijn. Met de tool inventariseert u objectief:

 • Ruimtelijke factoren
  Locatiegrootte, ligging, bereikbaarheid, verkeerssituatie, toegankelijkheid en verzorgingsgebied.
 • Huidige huisvesting
  Constructie, kwaliteit, duurzaamheid en aanpassingsmogelijkheden voor onderwijsconcept.
 • Belevingswaarde
  Emotionele waarde van het gebouw, cultuurhistorische aspecten, architectonische waarde, waarde van inrichtingselementen en eventuele monumentale status.
 • Financiën
  Beschikbare middelen en mogelijkheden.
 • Bestuurlijke en juridische factoren
  Duurzaamheid, (toekomstige) schaalgrootte, wet- en regelgeving, gemeentelijke verordeningen en medezeggenschap/inspraak.

Voorkeursvariant

Een bruikbaar instrument dat in korte tijd is in te vullen door gemeenten én schoolbesturen. Het geeft inzicht in de afwegingen die een rol spelen bij de keuze voor renovatie of nieuwbouw. De uitkomst is bruikbaar als richting voor de keuze en geeft in één oogopslag de items weer die in uw specifieke situatie spelen. De uitkomst kan dienen als onderbouwing voor een keuze maar ook als leidraad voor het gesprek met bestuurders en tussen een schoolbestuur en gemeente. In de praktijk kan ervoor gekozen worden om voor een bepaalde case het afwegingskader in te vullen door zowel de gemeente als een schoolbestuur en met elkaar de uitkomsten te bespreken.

Download het Afwegingskader Onderwijshuisvesting en de toelichting:

Download afwegingskader  Download toelichting

De tool Afwegingskader Onderwijshuisvesting is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde tool.

Whitepaper

De informatie op deze pagina is ook opgenomen in onze whitepaper 'Renovatie of nieuwbouw? Afwegingskader onderwijshuisvesting'.

Download whitepaper

Ook interessant …

Wilt u meer weten over onze expertise en ervaring in onderwijshuisvesting? Vraag dan kosteloos ons boek '25 jaar onderwijshuisvesting' aan. Wilt u liever in de praktijk inspiratie opdoen? Dan organiseren wij graag een excursie, lezing of workshop over onderwijshuisvesting. Uiteraard informeren wij u ook graag over de mogelijkheden van Risicodragend Projectmanagement (RPM) in het onderwijs.

In ons relatiemagazine themanummer 13, vooruitstrevend, is het artikel 'De grote uitdaging voor onderwijshuisvesting' gepubliceerd in de rubriek 'Feiten en cijfers'.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u meer weten over het Afwegingskader Onderwijshuisvesting?

Neem dan contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 409