FAQ Traineeprogramma

Hieronder tref je een uitgebreide lijst aan met mogelijke vragen. Mocht je vraag hiermee niet beantwoord zijn, stuur dan een e-mail naar Marijke Schilder Spel. 

Voor wie is het traineeprogramma bedoeld? 

Voor dit traineeprogramma zijn we op zoek naar afgestudeerde academici met minder dan één jaar werkervaring en een opleiding op het gebied van bijvoorbeeld bouwkunde, sociale geografie of civiele techniek.

Hoe lang duurt het traineeprogramma?

Het traineeprogramma duurt twee jaar. Tijdens het traineeprogramma ontwikkel jij je tot projectleider en/of huisvestingsadviseur. Gedurende deze periode maak je kennis met allerlei facetten van het bouwproces: huisvestingsanalyses, haalbaarheidsstudies, begrotingen opstellen, bestekken schrijven, projectkosten inschatten, werken met verschillende bouworganisatie- en aanbestedingsvormen, en marktontwikkeling. Ook volg je een intensief trainingsprogramma gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Gedurende het traineeprogramma word je begeleid door een mentor of the job. Deze mentor volgt jouw ontwikkeling en kan je helpen hieraan sturing te geven. Daarnaast word je begeleid door één of meerdere mentoren on the job. Met deze mentoren werk jij samen aan projecten of adviesopdrachten .

Wat voor dienstverband krijg ik?

Wij bieden trainees in eerste instantie een contract voor een jaar. Na dit jaar wordt dit bij goed functioneren verlengd voor de duur van een jaar tot het einde van het traineeprogramma. Na afronding van het programma word je projectleider/adviseur en krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wij nemen alleen trainees aan wanneer wij weten dat er na het traineeprogramma voor iedere trainee plaats is binnen de organisatie.

Ik heb mijn studie nog net afgerond

Gezien de intensiteit van het programma is het noodzakelijk dat je studie is afgerond.

Hoe ziet het opleidings-/trainingsprogramma eruit?

Wij zijn van mening dat leren het meest effectief is als het is afgestemd op jouw eigen ontwikkelingsbehoefte. Daarom is het trainingsprogramma niet een vaststaand programma dat iedereen doorloopt. Wij vertalen dit in trainingen waarin thema’s die de trainees zelf aandragen worden opgenomen. Dit zijn meestal thema’s waar je als young professional mee te maken krijgt; bijvoorbeeld hoe positioneer ik mijzelf in gesprekken met de klant, hoe kan ik regie nemen maar bijvoorbeeld ook hoe geef ik mijn grenzen aan. Bij het formuleren van jouw eigen ontwikkeling zijn binnen de organisatie verschillende hulpmiddelen aanwezig. Zo werken wij bijvoorbeeld met de TMA-methode (talenten management analyse) waarmee jij jouw drijfveren in kaart brengt en je jouw ontwikkeling kunt afstemmen op jouw talenten. Daarnaast zijn er verschillende kennisbijeenkomsten waarin je kennis van het vakgebied en de markten waarin HEVO opereert opdoet. Uiteraard is ‘learning on the job’ voor trainees het belangrijkst. Door samen te werken met professionals van HEVO merken onze trainees dat hun ontwikkeling een vlucht krijgt en zij in relatief korte tijd veel verantwoordelijkheid aankunnen en krijgen.

Ben ik de enige trainee binnen HEVO?

Nee, elk jaar starten meerdere trainees en inmiddels hebben we veel ervaringsdeskundigen in huis die het programma hebben afgerond.

Welke toekomstverwachtingen heeft HEVO voor het traineeprogramma? 

Het traineeprogramma is voor het succes van de organisatie erg belangrijk. In een relatief korte periode leiden wij trainees op tot medewerkers die zelfstandig zijn en veel verantwoordelijkheid aankunnen. Wij merken dat medewerkers van HEVO graag met trainees samenwerken en veel kennis overdragen aan de trainees. Dit is voor een kennisintensieve organisatie als HEVO onmisbaar. Het beste bewijs van het succes van het traineeprogramma is voor ons dat wij binnen de organisatie veel medewerkers hebben die het traineeprogramma in het verleden hebben doorlopen. Zij blijven zich ontwikkelen binnen de organisatie en stromen door naar senior posities. Trainees zijn voor HEVO van grote waarde. Zij worden binnen de organisatie gezien als collega’s die een verfrissende blik meebrengen waar wij als organisatie graag voor openstaan en gebruik van maken.

Traineeprofiel/selectiecriteria 
  • Afgeronde relevante wo-opleiding
  • Niet langer dan 1 jaar geleden afgestudeerd
  • Een netwerker die gemakkelijk verbindt op proces en op relatie
  • Affiniteit met complexe projecten
  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Een gezonde dosis zelfreflectie
  • Creatief en resultaatgericht
  • Veranderingsgericht
Meer vragen?

Bel Marijke Schilder Spel op 06 - 10 89 10 73 of stuur een e-mail: marijke.schilderspel@hevo.nl.

Verder lezen?

Meer weten over het traineeprogramma?

Neem dan contact op met:

Bel me terug