Menu

Nieuwbouw bijna energieneutraal onderwijsgebouw met gymzaal en renovatie twee bestaande gymzalen

Cambreur College Dongen

De verouderde huisvesting voldeed niet aan de huidige normen en was in technische zin achterhaald en verouderd. Om echt stappen te kunnen zetten naar de ambitie om onderwijskundige verticalisering van het Cambreur College door te voeren en uit concurrentieoverwegingen is besloten om een inspirerend en toekomstbestendig gebouw te realiseren.

Opdrachtgever
Stichting Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg

Gebruiker
Cambreur College Dongen

Rol HEVO
Programma van Eisen, projectmanagement ontwerpfase

Brutovloeroppervlak
8.500 m² bvo

Oplevering
Voorjaar 2021

Architect
cepezed Delft

Wij ondersteunden in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Wij verzorgen het projectmanagement van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering.

Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan circa 1.000 scholieren en studenten voor mavo, havo en vwo en wordt gerealiseerd achter het huidige hoofdgebouw aan de Monseigneur Schaepmanlaan, dat uiteindelijk wordt gesloopt en plaats maakt voor een schoolplein, park en fietsenstalling. Het nieuwe gebouw vormt een compacte schakeling van drie volumes. Bij binnenkomst van de school ervaart men direct de drie verdiepingshoge aula met een tribunetrap die fungeert als hart van de school. Op de 1e verdieping boven de entree is een dubbele hoge collegezaal gesitueerd waarvan de lamellengevel het logo van het Cambreur College draagt. Vanuit de aula verplaatsen de leerlingen zich richting de onderwijsvleugels of de sportafdeling. De onderwijsvleugels bevatten de praktijk- en theorielokalen. De sportafdeling integreert twee bestaande gymzalen die worden gerenoveerd en uitgebreid met een extra zaal.

De opzet is eenvoudig en biedt een overzichtelijke, transparante en uitnodigende onderwijsomgeving. Het ontwerp is gericht op een eenheid en samenhang waarbinnen de verschillende afdelingen ieder hun eigen domein hebben. Er is veel aandacht besteed aan een coherente en doordachte aaneenschakeling van ruimten. Gemeenschappelijke functies als de vaksecties Science, Kunst, ICT en D&P liggen op de begane grond rondom een groene binnentuin. In de aula komt een multifunctionele tribunetrap.

De afdelingen mavo, havo en vwo hebben in de nieuwbouw ieder eenzelfde ruimtelijke organisatie, met elk een eigen leerplein als identiteitsdrager. De lokalen naast de leerpleinen zijn deels te openen zodat er een dynamische leeromgeving wordt gecreëerd. Daarnaast gaat de nieuwe school ook traditionele onderwijsgebieden bevatten met grotere lokalen die geschikt zijn voor uiteenlopende typen lesvormen.

Duurzaamheidsambities

Het toekomstbestendige BENG-gebouw (bijna energieneutraal) zal grotendeels zelfvoorzienend worden. Er is gekozen voor een hybride energieconcept, waarbij een duurzame luchtwarmtepomp de meeste capaciteit voor het verwarmen en koelen produceert. Alleen in de piekmomenten in de winter schakelen de verwarmingsketels in om de warmtepomp te ondersteunen. Het gebouw is zo ontworpen dat er in de toekomst alsnog geschakeld kan worden naar een volledig gasloze installatie. Daarnaast is de energiebehoefte van het gebouw laag gehouden door goede isolatie, een compacte opzet en energiezuinige installaties zoals ledverlichting.

Ook in de avonduren kan de plaatselijke gemeenschap het gebouw benutten. Men heeft in de avonduren toegang tot de sportzaal, de aula en de geplande collegezaal.

Exploitatiebewust ontwerpen

Bij de keuze voor installatiecomponenten en bouwkundige afwerkingen worden altijd zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten meegenomen. Zo is er bij de keuze van het installatieconcept een TCO-berekening gemaakt en hebben we een ‘duurdere’ vloerafwerking toegepast die zichzelf terugverdient doordat het onderhoud vriendelijker is dan het alternatief.

De start van de gefaseerde bouw is gepland voor 2019. In het voorjaar van 2021 moet de nieuwe school in gebruik genomen worden.

Via deze link is de voortgang live te volgen.

Impressies: cepezed
Rudger de Jong

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Rudger de Jong, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's