Menu

Duurzaam gebouw met 20 jaar onderhoud

Carmel College Salland Raalte

De huisvesting van de sector havo/vwo van het Carmel College Salland stamde uit de jaren zeventig en was bouwkundig en onderwijskundig verouderd. De gemeente Raalte en de school kozen daarom in 2012 voor vervangende nieuwbouw om de 1.250 leerlingen te huisvesten en de vernieuwde onderwijsvisie uit te dragen.

Opdrachtgever
Stichting Carmel College

Rol HEVO
Bouwkostenmanagement, bouwmanagement, contractmanagement, exploitatieadvies, kostenmanagement, kwaliteitsmanagement, projectmanagement, sloopmanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 12.500.000

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.900 m²

Ingebruikname
Januari 2016

Architect
Atelier PRO Den Haag

Procesmanager

Wij hebben als procesmanager de realisatie van het nieuwe gebouw begeleid, inclusief een enkelvoudige gymzaal en een sportveld met inrichting voor buitensporten. Zo leidden wij het ontwerpteam tijdens de VO+fase en pasten wij hierbij het principe van Value Engineering toe. Ook hebben wij de aanbesteding georganiseerd en hebben wij de overeenkomsten en algemene voorwaarden opgesteld. Daarna voerden wij vanaf de DO-fase het contractmanagement en begeleidden wij het toetsteam namens de opdrachtgever. Ten slotte adviseerden wij ook over de tijdelijke huisvesting, de sloop van het bestaande gebouw en het organiseren van het langjarig onderhoud van de nieuwbouw.

Bouworganisatie

Er werd gekozen voor een Engineer & Build-traject, met een Europese aanbesteding op basis van een VO+ en een overeenkomst op basis van de UAV GC 2005. De architect en overige adviseurs die het VO+ hadden opgesteld, traden na de aanbesteding tot het toetsteam toe, om de verdere uitwerking door de uitvoerende partij te controleren. Bij de aanbesteding werd niet alleen de nieuwbouw, maar ook het onderhoud voor twintig jaar aanbesteed. Op deze manier is het Carmel College Salland verzekerd van een blijvend goed presterend schoolgebouw, voor relatief lage kosten.

Fotografie: Evabloem

Het project Carmel College Salland Raalte is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Winifred van den Bosch

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Winifred van den Bosch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's