Menu

Herbestemming gemeentehuis

Brede School Het Carillon Nieuw-Lekkerland

Het Carillon is de Brede School van Nieuw-Lekkerland, die in 2012 is gerealiseerd door een ingrijpende vernieuwbouw van het voormalige gemeentehuis. Vanwege de emotionele waarde voor de inwoners van Nieuw-Lekkerland, is veel energie gestoken in het behoud van het voormalige gemeentehuis.

Opdrachtgevers
Gemeente Nieuw-Lekkerland (i.s.m. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland)

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwmanagement, contractbeoordeling, contractmanagement, huisvestingsadvies, integraal ontwerpmanagement, projectmanagement, Programma van Eisen

Stichtingskosten exclusief btw
€ 4.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.350 m²

Ingebruikname
Mei 2012

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Wij hebben de opdrachtgevers in de definitiefase begeleid en geadviseerd en samen met hen en de toekomstige gebruikers het Programma van Eisen opgesteld. Na de definitiefase hebben wij de architectenselectie begeleid en het Plan van Aanpak opgesteld. Tijdens deze begeleiding ondersteunden wij ook bij het opstellen van overeenkomsten tussen beide opdrachtgevers onderling en tussen de opdrachtgevers en de toekomstige gebruikers. In de realisatiefase verzorgden wij het totale projectmanagement tot en met de oplevering en de ingebruikname.

Het besluit om te kiezen voor herbestemming van het gemeentehuis werd positief beïnvloed, doordat er een substantiële subsidie beschikbaar kwam. Het bestaande gebouw werd volledig gestript en verbouwd en met een stuk nieuwbouw, inclusief een nieuwe gymnastiekzaal, omgevormd tot een Brede School. Waar herbestemming op zichzelf al duurzaam is, werd het pand zelf ook verduurzaamd door de aanleg van een volledig mossedumdak en een compleet vloerverwarmingssysteem.

Mireille Uhlenbusch

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's