#

Brede School Het Carillon Nieuw-Lekkerland

Lees meer
Locatie
Nieuw-Lekkerland
Status
Gereed
Programma

Herbestemming gemeentehuis naar Brede School met gymzaal

Kenmerkend

Behouden van emotioneel vastgoed

Opdrachtgevers
Gemeente Nieuw-Lekkerland (i.s.m. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland)

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwmanagement, contractbeoordeling, contractmanagement, huisvestingsadvies, integraal ontwerpmanagement, projectmanagement, Programma van Eisen

Stichtingskosten exclusief btw
€ 4.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.350 m²

Ingebruikname
Mei 2012

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Hergebruik van bestaand vastgoed is toppunt van circulariteit.

Het Carillon is de Brede School van Nieuw-Lekkerland, die in 2012 is gerealiseerd door een ingrijpende vernieuwbouw van het voormalige gemeentehuis. Vanwege de emotionele waarde voor de inwoners van Nieuw-Lekkerland, is veel energie gestoken in het behoud van het voormalige gemeentehuis.

kinderen_op_trap_carillon_nll.jpg

Wij hebben de opdrachtgevers in de definitiefase begeleid en geadviseerd en samen met hen en de toekomstige gebruikers het Programma van Eisen opgesteld. Na de definitiefase hebben wij de architectenselectie begeleid en het Plan van Aanpak opgesteld. Tijdens deze begeleiding onder­steunden wij ook bij het opstellen van overeenkomsten tussen beide opdrachtgevers onderling en tussen de opdrachtgevers en de toekomstige gebruikers. In de realisatiefase verzorgden wij het totale projectmanagement tot en met de oplevering en de ingebruikname.

Het besluit om te kiezen voor herbestemming van het gemeentehuis werd positief beïnvloed, doordat er een substantiële subsidie beschikbaar kwam. Het bestaande gebouw werd volledig gestript en verbouwd en met een stuk nieuwbouw, inclusief een nieuwe gymnastiekzaal, omgevormd tot een Brede School. Waar herbestemming op zichzelf al duurzaam is, werd het pand zelf ook verduurzaamd door de aanleg van een volledig mossedumdak en een compleet vloerverwarmingssysteem.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360° juni 2013 is in de rubriek 'Uitdaging' een artikel opgenomen over Het Carillon met als titel 'Het bruisende hart van Nieuw-Lekkerland'.

Bekijk dit magazine
# #
Mireille Uhlenbusch HEVO.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug