Menu

Marktonderzoek demografie ouderen Utrecht

Habion biedt ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.

Habion is samen met VGZ voornemens om (een deel van) de hoogbouw in Leidsche Rijn Centrum Noord te verwerven. De beoogde doelgroep voor de realisatie van een woongebouw is ouderen met een leeftijd van 65 plus met en zonder zorgconsumptie. Het betreft in totaal een ontwikkeling voor 800 tot 1.200 appartementen in de mix van sociale huur, middeldure huur en koop. 

Wij hebben de marktkansen ten aanzien van de plannen voor wat betreft de doelgroep ouderen boven de 75 jaar in kaart gebracht. Het te onderzoeken werkgebied betreft stadsdeel Leidsche Rijn, in het onderzoek werden ook de demografische prognoses voor de gehele gemeente Utrecht betrokken.

Concluderend was er behoefte aan een project zoals is beoogd, met het advies om in het project zorg- en welzijnsvoorzieningen op te nemen en een gedifferentieerd aanbod van sociale en vrije sector huur en koop evenals een brede range van typen appartementen.

Het uitgewerkte plan zal worden vertaald in een Stedenbouwkundig Plan (SP) en een bestemmingsplan. Start bouw zal naar verwachting eind 2020 zijn.

Peter Woerdeman

Vragen?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's