Menu

Grootschalige renovatie – gebouw in ere herstellen

Nieuwe huisvesting voor DE Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) te Amsterdam

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, wordt het bestaande schoolgebouw grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Wij begeleiden de renovatie van dit project.

Opdrachtgevers
Esprit Scholen
DE Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) Amsterdam

Rollen HEVO
Bouwmanagement en kostenmanagement

Stichtingskosten
€ 13 miljoen

Start ontwerp
Februari 2017

Oplevering
Gepland december 2018

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.800 m²

Voor DE Nieuwe Internationale School Esprit wordt het voormalige schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140 volledig gerenoveerd. DENISE is een school voor internationaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor de huisvesting van 900 leerlingen, verdeeld over primair onderwijs (325 leerlingen) en voortgezet onderwijs (575 leerlingen). De totale omvang van het gebouw is circa 8.800 m² bvo, inclusief twee gymzalen.
Het gebouw kent vier bouwlagen. Het bestaande souterrain wordt toegankelijk gemaakt doordat het maaiveld rondom verdiept wordt. Leerlingen van 4 tot 12 jaar krijgen daarmee direct toegang tot de omliggende buitenruimte. De begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping worden geschikt gemaakt voor de leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Het gebouw dateert uit 1959 en kent een orde 2 status, wat betekent dat de hoofdstructuur en het beeld van het gebouw intact moeten blijven. In een korte tijd is er een plan ontwikkeld dat past binnen de randvoorwaarden van de orde 2 status en tevens past bij de specifieke wensen en eisen van de gebruikers.

Wij hebben de opdracht gekregen voor het bouwmanagement van ontwerp tot en met oplevering en nazorg.

Begin 2018 zal er gestart worden met de bouwwerkzaamheden zodat de school begin 2019 kan gaan verhuizen om gebruik te gaan maken van dit in ere hersteld gebouw.

Iris Jansen

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Iris Jansen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's