Menu

Grootschalige renovatie – gebouw in ere herstellen

Nieuwe huisvesting voor DE Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) te Amsterdam

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, is het bestaande schoolgebouw grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Wij hebben de renovatie van dit project begeleid.

Opdrachtgevers
Esprit Scholen
DE Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) Amsterdam

Rollen HEVO
Bouwmanagement en kostenmanagement

Stichtingskosten
€ 13 miljoen

Start ontwerp
Februari 2017

Oplevering
Mei 2019

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.800 m²

Architect
Paul de Ruiter Architects Amsterdam

Voor DE Nieuwe Internationale School Esprit is het voormalige schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140 volledig gerenoveerd. DENISE is een school voor internationaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de huisvesting van 900 leerlingen, verdeeld over primair onderwijs (325 leerlingen) en voortgezet onderwijs (575 leerlingen). De totale omvang van het gebouw is circa 8.800 m² bvo, inclusief twee gymzalen.
Het gebouw kent vier bouwlagen. Het bestaande souterrain is toegankelijk gemaakt door het maaiveld rondom te verdiepen. Leerlingen van 4 tot 12 jaar krijgen daarmee direct toegang tot de omliggende buitenruimte. De begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping zijn geschikt gemaakt voor de leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Het gebouw dateert uit 1959 en kent een orde 2 status, wat betekent dat de hoofdstructuur en het beeld van het gebouw intact moesten blijven. In een korte tijd is er een plan ontwikkeld dat past binnen de randvoorwaarden van de orde 2 status en tevens past bij de specifieke wensen en eisen van de gebruikers.

Onze opdracht bestond uit het bouwmanagement van ontwerp tot en met oplevering en nazorg.

Begin 2018 is er gestart met de bouwwerkzaamheden. De school is begin 2019 verhuisd om gebruik te gaan maken van dit in ere hersteld gebouw.

Fotografie: Sonia Arrepia

Ook interessant

In het Inspiratieboek 2015-2020 ‘Samen werken aan de school van morgen’ van Schooldomein is het volgende artikel opgenomen:

DENISE: internationale school voor iedereen
Geslaagde renovatie monumentaal pand

Download artikel

Iris Jansen

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Iris Jansen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's