Menu

3 februari 2020

Financieren en uitvoeren van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan

Gemeenten en scholen in Nederland zijn actief bezig om, vooruitlopend op de verwachte wetswijziging, Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) op te stellen. Hieruit volgen de investeringen voor de vernieuwing van het gebouwenbestand. Maar hoe kunnen we dat met elkaar financieren en uitvoeren?

Een goed IHP is samen bedacht, en wordt ook steeds meer samen gefinancierd. Daarbij komt het grootste deel, vanuit de zorgplicht, voor rekening van de gemeente, maar wordt door de schoolbesturen ook steeds vaker een eigen bijdrage betaald. Bijvoorbeeld als er voor energieneutrale gebouwen wordt gekozen. Scholen hebben hier in de exploitatie immers profijt van.

Bij het opstellen van een IHP wordt rekening gehouden met de staat van het gebouw en de onderwijskundige behoefte. Het kan stedenbouwkundige en sociale ontwikkelingen integreren. Daarnaast is het een uitgelezen kans om aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen bij te dragen.

De problematieken en kansen in het onderwijs verschillen per gemeente en per regio. In de Randstad zijn weinig locaties beschikbaar, terwijl de leerlingenaantallen veelal toenemen. In krimpgebieden geldt het tegenovergestelde. Financiële posities van gemeenten en schoolbesturen lopen uiteen. Er zijn eenpitters en grote schoolbesturen met scholen in meerdere gemeenten. De aansluiting van de huisvestingsorganisatie bij de situatie vraagt dan ook om lokaal maatwerk.

Vanwege de gezamenlijke opgave en langetermijnaanpak, ontstaan steeds meer vormen om het investeringsplan voortvloeiend uit het IHP samen uit te voeren. Passend bij de Nederlandse polderende cultuur zijn in Nederland vele vormen en modellen van samenwerken en financieren van onderwijshuisvesting ontstaan. Daarbij wordt gezocht naar het beste model voor alle betrokkenen.

Whitepaper

Wij hebben een whitepaper opgesteld met daarin een aantal mogelijke financieringsmodellen. Vraag de whitepaper ‘Financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP’ gratis aan.

Aanvragen whitepaper Financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

Mireille Uhlenbusch

Meer weten over het financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP?

Neem dan contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon 073 6 409 409

Gerhard Jacobs

Of neem contact op met Gerhard Jacobs, telefoon 073 6 409 409

Deel deze pagina via