30 juni 2022

Basisscholen en universiteiten verwachten groei, mbo en hbo krimp

De budgetten voor onderwijshuisvesting worden beïnvloed door de groei en krimp in leerlingen- en studentenpopulaties. Het beeld per subsector en per regio is wisselend. En soms kan zelfs in een groeiregio een buurt achterblijven.

Een aantal segmenten in het onderwijs krijgen te maken met een daling van het aantal leerlingen of studenten. Dit kan leiden tot lagere budgetten voor onderwijsinstellingen en is dus een risico: het gevolg kan zijn dat scholen moeten sluiten of fuseren. Grosso modo is er krimp te voorzien aan de randen van het land en groei in de Randstad. Gerhard Jacobs, partner bij HEVO, tekent daarbij aan dat de prognoses modelmatig zijn en dus kunnen afwijken. 

Hoofdconclusies

  • In het primair onderwijs lijkt landelijk gezien de grootste daling van leerlingenaantallen achter de rug, maar de verschillen tussen regio’s zijn groot. 
  • Middelbaar beroepsonderwijs: een daling van het aantal studenten in het mbo zal de komende jaren de budgetten van instellingen en daarmee de betaalbaarheid van de schoolgebouwen onder druk zetten, zegt de Algemene Rekenkamer. Deze trend hangt samen met demografische ontwikkelingen. 
  • Hoger onderwijs: naar verwachting zal het aantal studenten in het hbo de komende jaren licht dalen en in het wo licht stijgen. 

Bronnen

Voor dit artikel is gesproken met:

  • Gerhard Jacobs, partner HEVO.
  • Ralf Maslowski, onderzoeker SCP.

Lees hier het volledige artikel in Cobouw

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug