Workshop duurzaam en circulair voor toekomstbestendige huisvesting. HEVO deelt haar kennis.

De Europese doelstelling is om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. Hiermee in lijn is de doelstelling voor Nederland: Nederland circulair in 2050.

De Nederlandse economie wil in 2050 een economie zijn zonder afval. Een circulaire economie. Om dit doel te bereiken werkt de overheid samen met marktpartijen, kennisorganisaties, financiële instellingen en allerlei maatschappelijke organisaties. Het doel wordt vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma. Zo dient in 2030 50% minder primaire grondstof verbruikt te worden. Ieder steentje draagt bij om deze omslag en de doelstelling in 2050 te bereiken.

Visie op een duurzaam en circulair gebouw

Een duurzaam en circulair gebouw begint bij een goed doordachte visie die past bij uw organisatie. Deze visie moet aansluiten bij wat uw organisatie belangrijk vindt. Wij helpen u om uw doelen helder en concreet te formuleren door middel van de workshop duurzaamheid en circulariteit. Dit is een op maat afgestemde workshop. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we met een afvaardiging van uw organisatie uw visie en ambitie gaan verkennen. Vervolgens werken we toe naar een concrete, goed onderbouwde en breed gedragen visie. Op basis hiervan kan de vertaalslag worden gemaakt naar een duurzaam Programma van Eisen. Met als eindresultaat een duurzame toekomstbestendige huisvesting waar u met recht trots op kunt zijn. 

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor bestuurders, gebouweigenaren en -gebruikers, zoals onderwijs­instellingen, gemeenten en zorginstellingen.

Wilt u meer weten over deze workshop op maat?

Neem dan contact op met Iris van de Craats voor meer informatie. Dan hoort u zo snel mogelijk van haar.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug