De Europese doelstelling is om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. Hiermee in lijn is de doelstelling voor Nederland: Nederland circulair in 2050.

De Nederlandse economie wil in 2050 een economie zijn zonder afval. Een circulaire economie. Om dit doel te bereiken werkt de overheid samen met marktpartijen, kennisorganisaties, financiële instellingen en allerlei maatschappelijke organisaties. Het doel wordt vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma. Zo dient in 2030 50% minder primaire grondstof verbruikt te worden. Ieder steentje draagt bij om deze omslag en de doelstelling in 2050 te bereiken.

Wij helpen u om uw doelen helder en concreet te formuleren door middel van onze workshop duurzaamheid en circulariteit. Met een heldere visie en ambitie kan een Programma van Eisen doelgericht opgesteld worden en een toekomstbestendige huisvesting gerealiseerd worden. 

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor bestuurders, gebouweigenaren en -gebruikers, zoals onderwijs­instellingen, gemeenten en zorginstellingen.


Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug