Menu

Contractmanagement

Voorkomen is beter dan genezen

Bij huisvestingsvraagstukken komen altijd contracten kijken, of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of gebouwbeheer. Bouwen en beheren is samenwerken en dat willen doen zonder vastgelegde afspraken is vragen om – kostbare – problemen.

Die afspraken kunnen betrekking hebben op essentiële onderdelen als prijs, tijd en kwaliteit. Maar ook op beëindigingsgronden, of bijvoorbeeld het opleveringsniveau van een ruimte nadat bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

‘Voorkomen is beter dan genezen’, zou je kunnen zeggen. Een goed contract kan immers ergernis en conflicten voorkomen en kosten besparen. Dat het opstellen van die contracten een investering is, weegt daar niet tegenop.

Uw contracten bewaakt u bij voorkeur proactief, niet alleen naar aanleiding van een conflict.

Wij zijn van mening dat een goed contract als smeerolie fungeert in de samenwerking. Dat leidt tot een hogere productiviteit, betere leveranciersrelatie en beperkt inefficiëntie kosten.

Alle partijen winnen bij een goed contract.

Als advies- en bouwmanagementbureau beheersen wij deze materie. Onze specialisten stellen overeenkomsten en aanbestedingsdocumenten op, of checken documenten voor u. Deze juridische expertise combineren we met onze bouwtechnische, onderhouds- en procesmatige kennis.

Resultaat? Bruikbare en duidelijke overeenkomsten voor u en degene met wie u samenwerkt.

Annelies Overmars

Kunt u hierbij ondersteuning gebruiken?

Neem dan contact op met Annelies Overmars, telefoon (073) 6 409 409